Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 2 #29, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.29
Romualda Danków, Joanna Teichert, Jan Pikul, Natalia Osten-Sacken
Wpływ warunków przechowywania na zawartość kwasów tłuszczowych w liofilizatach mleka klaczy
Streszczenie.

Mleko klaczy różni się od mleka krowiego trzykrotnie mniejszą zawartością tłuszczu, ale jest bardzo dobrym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych. Celem pracy była charakterystyka wybranych właściwości fizyczno-chemicznych i organoleptycznych oraz zawartości kwasów tłuszczowych i wolnych kwasów tłuszczowych w liofilizatach mleka klaczy przechowywanych w temperaturze pokojowej i chłodniczej przez okres 6 miesięcy. Wyniki badań pokazują, że proces liofilizacji wpływa na zwiększenie udziału procentowego polienowych i monoenowych kwasów tłuszczowych oraz WKT, a także powoduje zmniejszenie udziału nasyconych kwasów tłuszczowych. Przechowywanie liofilizatów w temperaturze chłodniczej opóźnia niekorzystne zmiany organoleptyczne oraz w zakresie profilu kwasów tłuszczowych i wzrostu WKT o ponad 2 miesiące. Przechowywanie liofilizatów w temperaturze chłodniczej nie powinno być dłuższe niż 6 miesięcy.

Słowa kluczowe: mleko klaczy, liofilizacja, liofilizowane mleko klaczy, kwasy tłuszczowe
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_29.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Danków, Romualda, et al. "Wpływ warunków przechowywania na zawartość kwasów tłuszczowych w liofilizatach mleka klaczy." Nauka Przyr. Technol. 9.2 (2015): #29. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.29
APA Romualda Danków1, Joanna Teichert1, Jan Pikul1, Natalia Osten-Sacken2 (2015). Wpływ warunków przechowywania na zawartość kwasów tłuszczowych w liofilizatach mleka klaczy. Nauka Przyr. Technol. 9 (2), #29 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.29
ISO 690 DANKóW, Romualda, et al. Wpływ warunków przechowywania na zawartość kwasów tłuszczowych w liofilizatach mleka klaczy. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.2: #29. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.29
Adres do korespondencji:
Romualda Danków
Katedra Technologii Mleczarstwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: dankow@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 16.02.2015