Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 2 #27, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.27
Lidia Lewko, Ewa Gornowicz
Dodatki pochodzenia roślinnego w żywieniu kur a cechy fizyczne skorupy jaja
Streszczenie.

Oszacowano wpływ żywienia ptaków standardowymi mieszankami paszowymi wzbogaconymi składnikami pochodzenia roślinnego na kształtowanie się jakości skorupy jaj wybranych krajowych mieszańców kur nieśnych. Nioski podzielono na trzy grupy żywieniowe: I grupa – pasza standardowa, II grupa – pasza standardowa + 5% suszonych ziół, III grupa – pasza standardowa + 5% świeżej zielonki. Wykazano, iż różnice w takich cechach jakości skorupy jaja, jak masa, gęstość i barwa nie były statystycznie istotne, natomiast były istotne różnice (p ≤ 0,05) w przypadku grubości. Istotnie najcieńszą (324,15 µm) skorupę miały jaja kur z grupy I, czyli otrzymujące standardową mieszankę paszową, bez dodatków pochodzenia roślinnego. Różnica w stosunku do grupy II wynosiła 2,95 µm, a w stosunku do grupy III – 1,97 µm. Wykazano ponadto, że najbardziej wytrzymałymi, a więc najmniej odkształcającymi się (27,19 µm) skorupami charakteryzowały się jaja kur żywionych mieszanką paszową z dodatkiem 5% ziół (grupa II). Różnicę potwierdzono statystycznie (p ≤ 0,05) w stosunku do grupy I, tj. kontrolnej, żywionej wyłącznie mieszanką paszową.

Słowa kluczowe: kura, skorupa, jakość, żywienie, dodatki pochodzenia roślinnego
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_27.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Lewko, Lidia, and Ewa Gornowicz. "Dodatki pochodzenia roślinnego w żywieniu kur a cechy fizyczne skorupy jaja." Nauka Przyr. Technol. 9.2 (2015): #27. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.27
APA Lidia Lewko, Ewa Gornowicz (2015). Dodatki pochodzenia roślinnego w żywieniu kur a cechy fizyczne skorupy jaja. Nauka Przyr. Technol. 9 (2), #27 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.27
ISO 690 LEWKO, Lidia, GORNOWICZ, Ewa. Dodatki pochodzenia roślinnego w żywieniu kur a cechy fizyczne skorupy jaja. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.2: #27. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.27
Adres do korespondencji:
Lidia Lewko
Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach
Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
62-035 Kórnik
Poland
e-mail: lidia.lewko@izoo.krakow.pl
Zaakceptowano do druku: 3.02.2015