Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 2 #25, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.25
Elżbieta Radzka, Tomasz Lenartowicz
Niedobór i nadmiar opadów w okresie wegetacji wczesnych odmian ziemniaków w środkowowschodniej Polsce (1971-2005)
Streszczenie.

W pracy wykorzystano dane z dziewięciu stacji IMGW z rejonu środkowowschodniej Polski (1971-2005) dotyczące miesięcznej sumy opadów atmosferycznych i średniej miesięcznej temperatury powietrza w okresie wegetacji wczesnych odmian ziemniaka (kwiecień-lipiec). Obliczono opady optymalne dla ziemniaków wczesnych według wskaźników Klatta (Grabarczyk, 1983), dla gleb średniozwięzłych i lekkich w kolejnych miesiącach okresu wegetacji. Z różnic między wartościami miesięcznych sum opadów występujących w latach badań i wartościami uznanymi za optymalne wyznaczono niedobór i nadmiar opadów. Stwierdzono, że częstość niedoboru opadów w okresie wegetacji wczesnych odmian ziemniaka, w każdej analizowanej miejscowości, zarówno na glebie średniozwięzłej jak i lekkiej, przewyższała częstość występowania ich nadmiaru. Największy średni miesięczny niedobór opadów we wszystkich analizowanych miejscowościach na obu rodzajach gleb zanotowano w czerwcu, a największy nadmiar – w lipcu. Na glebie lekkiej dla niedoboru opadów notowano mniejsze wartości odchylenia standardowego niż na glebie średniozwięzłej, a dla nadmiaru zanotowano zależność odwrotną. Ryzyko uprawy wczesnych odmian ziemniaka na glebie lekkiej było zagrożone częstym pojawianiem się ekstremalnych niedoborów opadów. Z największą częstością pojawiały się w południowo-wschodniej części badanego obszaru, a z najmniejszą – w pasie biegnącym od Pułtuska w kierunku Szepietowa. Wartości współczynnika kierunkowego trendu przyjmowały we wszystkich stacjach małe wartości i w większości nie były statystycznie istotne, jednak wszystkie wartości dotyczące niedoboru opadów były ujemne, co wskazuje na jego niewielkie zwiększanie się z roku na rok. Istotną tendencję zmian niedoboru opadów zanotowano jedynie we Włodawie i w Siedlcach, nadmiaru zaś – w Szepietowie i Białowieży.

Słowa kluczowe: nadmiar i niedobór opadów, ziemniak, odmiany wczesne, regiony geograficzne, środkowowschodnia Polska
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Radzka, Elżbieta, and Tomasz Lenartowicz. "Niedobór i nadmiar opadów w okresie wegetacji wczesnych odmian ziemniaków w środkowowschodniej Polsce (1971-2005)." Nauka Przyr. Technol. 9.2 (2015): #25. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.25
APA Elżbieta Radzka1, Tomasz Lenartowicz2 (2015). Niedobór i nadmiar opadów w okresie wegetacji wczesnych odmian ziemniaków w środkowowschodniej Polsce (1971-2005). Nauka Przyr. Technol. 9 (2), #25 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.25
ISO 690 RADZKA, Elżbieta, LENARTOWICZ, Tomasz. Niedobór i nadmiar opadów w okresie wegetacji wczesnych odmian ziemniaków w środkowowschodniej Polsce (1971-2005). Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.2: #25. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.25
Adres do korespondencji:
Elżbieta Radzka
Pracownia Agrometeorologii i Podstaw Melioracji
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Prusa 14
08-110 Siedlce
Poland
e-mail: elzbieta.radzka@ uph.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 23.01.2015