Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 2 #22, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.22
Mateusz Szweda, Marcin Świątek, Roman Niżnikowski, Grzegorz Czub
Porównanie wrzosówki polskiej z polską owcą długowełnistą odmiany pomorskiej w zakresie polimorfizmu genu białka prionowego PrP
Streszczenie.

Badania wykonano w gospodarstwie indywidualnym położonym w woj. warmińsko-mazurskim na owcach rasy wrzosówka polska (26 maciorek i 2 tryki) i polska owca długowełnista odmiany pomorskiej (37 maciorek i 3 tryki). Wszystkie zwierzęta poddano identyfikacji genu białka prionowego PrP. Stwierdzono występowanie dwóch alleli (ALRR i ALRQ) i dwóch genotypów (ALRR/ALRR i ALRR/ALRQ) u wrzosówki polskiej oraz czterech alleli (ALRR, ALRQ, ALHQ i VLRQ) i czterech genotypów (ALRR/ALRR, ALRR/ALRQ, ALRR/ALHQ i ALRR/VLRQ) u polskiej owcy długowełnistej odmiany pomorskiej, istotnie różniących się pod względem frekwencji. Wszystkie badane owce w obu stadach były nosicielami allelu ALRR, opornego genetycznie na trzęsawkę klasyczną i atypową. Jedynie 5 maciorek polskiej owcy długowełnistej odmiany pomorskiej miało allel VLRQ i powinny one zostać wyeliminowane ze stada. Badania wskazały na konieczność opracowania programu hodowlanego, w szczególności dla polskiej owcy długowełnistej odmiany pomorskiej, którego celem byłoby całkowite wyeliminowanie z populacji nosicieli allelu VLRQ, nieopornego na kliniczne formy trzęsawki klasycznej.

Słowa kluczowe: owce, PrP, rozkład alleli i genotypów
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_22.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szweda, Mateusz, et al. "Porównanie wrzosówki polskiej z polską owcą długowełnistą odmiany pomorskiej w zakresie polimorfizmu genu białka prionowego PrP." Nauka Przyr. Technol. 9.2 (2015): #22. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.22
APA Mateusz Szweda, Marcin Świątek, Roman Niżnikowski, Grzegorz Czub (2015). Porównanie wrzosówki polskiej z polską owcą długowełnistą odmiany pomorskiej w zakresie polimorfizmu genu białka prionowego PrP. Nauka Przyr. Technol. 9 (2), #22 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.22
ISO 690 SZWEDA, Mateusz, et al. Porównanie wrzosówki polskiej z polską owcą długowełnistą odmiany pomorskiej w zakresie polimorfizmu genu białka prionowego PrP. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.2: #22. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.22
Adres do korespondencji:
Mateusz Szweda
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: roman_niznikowski@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 13.01.2015