Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 2 #20, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.20
Zbigniew Podkówka, Lucyna Podkówka
Wpływ typu mieszańca na skład chemiczny i strawność substancji organicznej kiszonki z całych roślin kukurydzy
Streszczenie.

Przeprowadzono trzyletnie (2009-2011) badania na siedmiu pojedynczych i siedmiu trójliniowych odmianach kukurydzy. Rozdrobnioną zielonkę z całych roślin zakiszano w mikrosilosach o pojemności 1,7 l. W sporządzonych z zielonek kiszonkach określano zawartość suchej masy, popiołu surowego, białka ogólnego, tłuszczu surowego, włókna surowego i skrobi. Oznaczono poziom włókna detergentowego NDF i ADF oraz ligniny ADL. Określono strawność substancji organicznej kiszonek metodą in vitro. Mieszańce pojedyncze miały mniejszą koncentrację białka ogólnego i tłuszczu surowego, a większą związków bezazotowych wyciągowych niż trójliniowe (P ≤ 0,01). Nie stwierdzono różnic statystycznie istotnych w koncentracji innych składników pokarmowych. Typ mieszańca nie miał wpływu na strawność substancji organicznej. Wysoko istotny statystycznie wpływ na zawartość składników pokarmowych w suchej masie i strawność substancji organicznej w kiszonkach z całych roślin kukurydzy miał rok badań. Stwierdzono wpływ typu mieszańca i roku badań na koncentrację białka ogólnego (P ≤ 0,05), ligniny kwaśnodetergentowej i ligniny (P ≤ 0,01) w badanych mieszańcach kukurydzy.

Słowa kluczowe: kukurydza, mieszańce pojedyncze, mieszańce trójliniowe, skład chemiczny, strawność substancji organicznej
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_20.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Podkówka, Zbigniew, and Lucyna Podkówka. "Wpływ typu mieszańca na skład chemiczny i strawność substancji organicznej kiszonki z całych roślin kukurydzy." Nauka Przyr. Technol. 9.2 (2015): #20. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.20
APA Zbigniew Podkówka, Lucyna Podkówka (2015). Wpływ typu mieszańca na skład chemiczny i strawność substancji organicznej kiszonki z całych roślin kukurydzy. Nauka Przyr. Technol. 9 (2), #20 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.20
ISO 690 PODKóWKA, Zbigniew, PODKóWKA, Lucyna. Wpływ typu mieszańca na skład chemiczny i strawność substancji organicznej kiszonki z całych roślin kukurydzy. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.2: #20. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.20
Adres do korespondencji:
Zbigniew Podkówka
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
ul. Mazowiecka 28
85-084 Bydgoszcz
Poland
e-mail: pasza@utp.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 29.12.2014