Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 2 #18, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.18
Agnieszka Pilarska, Krzysztof Pilarski, Kamil Witaszek, Hanna Dukiewicz, Krzysztof Dobrzański
Wstępne badania wpływu obróbki termicznej kiszonki z kukurydzy na wydajność biogazową
Streszczenie.

Wydajność procesu fermentacji metanowej zależy przede wszystkim od rodzaju zastosowanych substratów oraz szybkości przebiegu procesu, która w głównej mierze jest warunkowana dynamiką pierwszego etapu fermentacji, czyli hydrolizy. Celem poprawy rozkładu trudno biodegradowalnego materiału (w literaturze określanego mianem biomasy lignocelulozowej) stosuje się często wstępną obróbkę substratów, m.in.: termiczną, chemiczną i mechaniczną.
W przedstawionych badaniach dokonano obróbki termicznej z wykorzystaniem ciepła odpadowego z procesu fermentacji metanowej, które jest trudnym do zmagazynowania surowcem. Idea wykorzystania ciepła pochodzącego z fermentacji metanowej jest innowacyjnym rozwiązaniem, o znaczącym aspekcie ekonomicznym oraz prośrodowiskowym. Głównym celem pracy było zbadanie wpływu obróbki termicznej na wydajność biogazową. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem jednego z najczęściej stosowanych do produkcji biogazu surowców – kiszonki z kukurydzy, którą poddano obróbce cieplnej w temperaturze 80°C i 100°C.

Słowa kluczowe: fermentacja metanowa, biomasa, wydajność biogazowa, obróbka wstępna substratów, ciepło odpadowe
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_18.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pilarska, Agnieszka, et al. "Wstępne badania wpływu obróbki termicznej kiszonki z kukurydzy na wydajność biogazową." Nauka Przyr. Technol. 9.2 (2015): #18. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.18
APA Agnieszka Pilarska1, Krzysztof Pilarski2, Kamil Witaszek2, Hanna Dukiewicz3, Krzysztof Dobrzański4 (2015). Wstępne badania wpływu obróbki termicznej kiszonki z kukurydzy na wydajność biogazową. Nauka Przyr. Technol. 9 (2), #18 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.18
ISO 690 PILARSKA, Agnieszka, et al. Wstępne badania wpływu obróbki termicznej kiszonki z kukurydzy na wydajność biogazową. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.2: #18. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.18
Adres do korespondencji:
Agnieszka Pilarska
Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: pilarska@ up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 3.12.2014