Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 2 #17, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.17
Gniewko Niedbała, Tomasz Lenartowicz, Radosław J. Kozłowski, Maciej Zaborowicz
Modelowanie neuronowe jako metoda prognozowania zawartości skrobi w ziemniakach na potrzeby Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR)
Streszczenie.

Istotną rolę w produkcji ziemniaków w Polsce odgrywa ich wartość przetwórcza i żywieniowa. Wśród uprawianych odmian ziemniaków wyróżniają się te, które cechują się dobrymi walorami kulinarnymi oraz parametrami technologicznymi korzystnymi w produkcji skrobi, frytek, chipsów, suszy itp. Znajomość najważniejszych cech użytkowych i biologicznych oraz wymagań agrotechnicznych ziemniaków pozwala na właściwy wybór odmiany dostosowanej do kierunku użytkowania, a tym samym do wymagań odbiorcy i rynku zbytu. Pomocne w wyborze odmiany mogą być wyniki uzyskane w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR). Zmienność genotypowo-środowiskowa zakładanych na terenie całego kraju doświadczeń daje możliwość użycia sztucznych sieci neuronowych celem wytworzenia modelu, który pozwoliłby na predykcję zawartości skrobi w bulwach ziemniaków. Na podstawie zgromadzonych danych wytworzono model Sztucznej Sieci Neuronowej MLP 14 : 70-19-10-1 : 1, który z użyciem 14 niezależnych cech pozwala prognozować zawartość skrobi w poszczególnych odmianach ziemniaków.

Słowa kluczowe: zawartość skrobi, prognozowanie, modelowanie neuronowe
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_17.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Niedbała, Gniewko, et al. "Modelowanie neuronowe jako metoda prognozowania zawartości skrobi w ziemniakach na potrzeby Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR)." Nauka Przyr. Technol. 9.2 (2015): #17. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.17
APA Gniewko Niedbała1, Tomasz Lenartowicz2, Radosław J. Kozłowski1, Maciej Zaborowicz1 (2015). Modelowanie neuronowe jako metoda prognozowania zawartości skrobi w ziemniakach na potrzeby Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR). Nauka Przyr. Technol. 9 (2), #17 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.17
ISO 690 NIEDBAłA, Gniewko, et al. Modelowanie neuronowe jako metoda prognozowania zawartości skrobi w ziemniakach na potrzeby Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR). Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.2: #17. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.17
Adres do korespondencji:
Gniewko Niedbała
Instytut Inżynierii Biosystemów
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 50
60-627 Poznań
Poland
e-mail: gniewko@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 3.12.2014