Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 Tom 9 Zeszyt 2

Spis treści:

2015 Tom 9 Zeszyt 2, 16, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.16
w języku en 
Monika Jakubus
Formy fosforu w wybranych glebach Łąkowych Wielkopolski: Charakterystyka i przyswajalność przez rośliny
2015 Tom 9 Zeszyt 2, 17, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.17
w języku pl 
Gniewko Niedbała, Tomasz Lenartowicz, Radosław J. Kozłowski, Maciej Zaborowicz
Modelowanie neuronowe jako metoda prognozowania zawartości skrobi w ziemniakach na potrzeby Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR)
2015 Tom 9 Zeszyt 2, 18, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.18
w języku pl 
Agnieszka Pilarska, Krzysztof Pilarski, Kamil Witaszek, Hanna Dukiewicz, Krzysztof Dobrzański
Wstępne badania wpływu obróbki termicznej kiszonki z kukurydzy na wydajność biogazową
2015 Tom 9 Zeszyt 2, 19, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.19
w języku pl 
Agnieszka Pilarska, Agnieszka Wolna-Maruwka, Tomasz Piechota, Krzysztof Pilarski, Magdalena Szymańska, Dorota Wolicka
Wstępne badania pulpy pofermentacyjnej z biogazowni oraz jej kompostów jako potencjalnych nawozów organicznych
2015 Tom 9 Zeszyt 2, 20, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.20
w języku pl 
Zbigniew Podkówka, Lucyna Podkówka
Wpływ typu mieszańca na skład chemiczny i strawność substancji organicznej kiszonki z całych roślin kukurydzy
2015 Tom 9 Zeszyt 2, 21, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.21
w języku pl 
Krystyna Zarzecka, Marek Gugała
Efekty ekonomiczne różnych sposobów odchwaszczania ziemniaka
2015 Tom 9 Zeszyt 2, 22, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.22
w języku pl 
Mateusz Szweda, Marcin Świątek, Roman Niżnikowski, Grzegorz Czub
Porównanie wrzosówki polskiej z polską owcą długowełnistą odmiany pomorskiej w zakresie polimorfizmu genu białka prionowego PrP
2015 Tom 9 Zeszyt 2, 23, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.23
w języku pl 
Miłosz T. Walerzak, Michał Krzyżaniak, Dariusz Świerk, Piotr Urbański
Aspekty kompozycji zespołu pałacowo-ogrodowego w Otwocku Wielkim
2015 Tom 9 Zeszyt 2, 24, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.24
w języku pl 
Tatiana Buchwald, Żaneta Staszak
Wartościowanie procesów planowanego serwisowania ciągników rolniczych
2015 Tom 9 Zeszyt 2, 25, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.25
w języku pl 
Elżbieta Radzka, Tomasz Lenartowicz
Niedobór i nadmiar opadów w okresie wegetacji wczesnych odmian ziemniaków w środkowowschodniej Polsce (1971-2005)
2015 Tom 9 Zeszyt 2, 26, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.26
w języku pl 
Żaneta Staszak, Tatiana Buchwald
Ocena informacji uzyskanej podczas diagnostyki ciągnika rolniczego
2015 Tom 9 Zeszyt 2, 27, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.27
w języku pl 
Lidia Lewko, Ewa Gornowicz
Dodatki pochodzenia roślinnego w żywieniu kur a cechy fizyczne skorupy jaja
2015 Tom 9 Zeszyt 2, 28, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.28
w języku pl 
Joanna Teichert, Romualda Danków, Jan Pikul, Natalia Osten-Sacken
Właściwości napojów fermentowanych wytworzonych z mleka koziego z udziałem kultur zagęszczających
2015 Tom 9 Zeszyt 2, 29, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.29
w języku pl 
Romualda Danków, Joanna Teichert, Jan Pikul, Natalia Osten-Sacken
Wpływ warunków przechowywania na zawartość kwasów tłuszczowych w liofilizatach mleka klaczy
2015 Tom 9 Zeszyt 2, 30, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.30
w języku pl 
Piotr Stachowski, Daniel Liberacki, Michał Fiedler
Assessment of the increase in retention in the forest habitats covered by the Natura 2000 programme

Znaleziono 15 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml