Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 1, #5 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.5
Marta Ambrosewicz-Walacik, Andrzej Piętak, Sławomir Wierzbicki, Małgorzata Tańska, Tomasz Stripling, Kamil Duda
Możliwości wykorzystania metylowych estrów lniankowych i gorczycowych oraz ich mieszanin z olejem napędowym jako paliw do silników o zapłonie samoczynnym
Streszczenie.

Celem badań było określenie możliwości wykorzystania metylowych estrów lniankowych i gorczycowych oraz ich mieszanin z olejem napędowym (w proporcji 95:5 i 80:20) jako paliw do silników o zapłonie samoczynnym. Otrzymane dwustopniową metodą kwasowo-zasadowej transestryfikacji estry o wysokim (> 96%) stopniu przereagowania kwasów tłuszczowych scharakteryzowano pod względem składu lipidowego, lepkości kinematycznej w temperaturze 40°C, gęstości w temperaturze 15°C, liczby kwasowej, zawartości zanieczyszczeń stałych, zawartości siarki, temperatury zapłonu, temperatury zablokowania zimnego filtra oraz stabilności oksydacyjnej w temperaturze 110°C. Wykazano, iż większość przeanalizowanych w pracy wyróżników jakościowych czystych estrów metylowych, z wyjątkiem zawartości zanieczyszczeń, spełniała wymagania normy PN-EN 14214 (2012). Z kolei w przypadku mieszanin ON z estrami lniankowym i gorczycowymi stwierdzono, iż ich 5-procentowy dodatek w niewielkim stopniu przyczynił się do zmiany właściwości fizyczno-chemicznych, natomiast 20-procentowy spowodował zwiększenie wartości badanych parametrów. Generalnie stwierdzono także, iż jedynym wyróżnikiem dyskwalifikującym wykorzystanie tych próbek jako paliw do silników o zapłonie samoczynnym była zbyt duża zawartość zanieczyszczeń.

Słowa kluczowe: lnianka, gorczyca, olej, estry metylowe, olej napędowy, mieszaniny, jakość, silnik o zapłonie samoczynnym
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt1/art_5.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.5

Zapis do cytowania:

MLA Ambrosewicz-Walacik, Marta, et al. "Możliwości wykorzystania metylowych estrów lniankowych i gorczycowych oraz ich mieszanin z olejem napędowym jako paliw do silników o zapłonie samoczynnym." Nauka Przyr. Technol. 9.1 (2015): #5. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.5
APA Marta Ambrosewicz-Walacik1, Andrzej Piętak1, Sławomir Wierzbicki1, Małgorzata Tańska2, Tomasz Stripling1, Kamil Duda1 (2015). Możliwości wykorzystania metylowych estrów lniankowych i gorczycowych oraz ich mieszanin z olejem napędowym jako paliw do silników o zapłonie samoczynnym. Nauka Przyr. Technol. 9 (1), #5 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.5
ISO 690 AMBROSEWICZ-WALACIK, Marta, et al. Możliwości wykorzystania metylowych estrów lniankowych i gorczycowych oraz ich mieszanin z olejem napędowym jako paliw do silników o zapłonie samoczynnym. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.1: #5. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.5
Adres do korespondencji:
Marta Ambrosewicz-Walacik
Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Słoneczna 46 A
10-710 Olsztyn
Poland
e-mail: marta.ambrosewicz@uwm.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 7.10.2014