Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 1, #2 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.2
Roman Niżnikowski, Grzegorz Czub, Jerzy Kamiński, Mariola Nieradko, Marcin Świątek, Krzysztof Głowacz, Magdalena Ślęzak
Polimorfizm genu kazeiny CSN1S1 w pozycji 663 u polskich owiec nizinnych utrzymywanych na Podlasiu
Streszczenie.

Badania przeprowadzono na materiale 431 (406♀ i 25♂) polskich owiec nizinnych trzech odmian: owcy żelaźnieńskiej, corriedale i polskiej owcy nizinnej utrzymywanych na Podlasiu. Wszystkie zwierzęta były poddane identyfikacji genu kazeiny alfa-S1 – CSN1S1. Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych stwierdzono występowanie dwóch alleli (C i T) i trzech genotypów (CC, CT i TT). Wykazano występowanie zrównoważonej liczby alleli C i T u wszystkich badanych odmian, co przekładało się na podobny rozkład genotypów: allel T i genotyp TT występowały zdecydowanie częściej niż allel C i genotypy CC oraz CT. Stwierdzono istotnie większą frekwencję allelu C i mniejszą allelu T u maciorek niż u tryczków wszystkich badanych odmian. Przeprowadzone badania wykazały, że frekwencja alleli i genotypów genu kazeiny alfa-S1 w pozycji 663 jest u badanych odmian polskich owiec nizinnych wyrównana genetycznie.

Słowa kluczowe: owce, CSN1S1, rozkład alleli i genotypów
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt1/art_2.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.2

Zapis do cytowania:

MLA Niżnikowski, Roman, et al. "Polimorfizm genu kazeiny CSN1S1 w pozycji 663 u polskich owiec nizinnych utrzymywanych na Podlasiu." Nauka Przyr. Technol. 9.1 (2015): #2. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.2
APA Roman Niżnikowski1, Grzegorz Czub1, Jerzy Kamiński2, Mariola Nieradko2, Marcin Świątek1, Krzysztof Głowacz1, Magdalena Ślęzak1 (2015). Polimorfizm genu kazeiny CSN1S1 w pozycji 663 u polskich owiec nizinnych utrzymywanych na Podlasiu. Nauka Przyr. Technol. 9 (1), #2 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.2
ISO 690 NIżNIKOWSKI, Roman, et al. Polimorfizm genu kazeiny CSN1S1 w pozycji 663 u polskich owiec nizinnych utrzymywanych na Podlasiu. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.1: #2. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.2
Adres do korespondencji:
Roman Niżnikowski
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: roman_niznikowski@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 23.09.2014