Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 1, #15 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.15
Andrzej Tyburcy, Patrycja Pawluczuk
Wpływ zamiany kaszy manny składnikami bezglutenowymi na właściwości drobiowych pasztetów pieczonych
Streszczenie.

Celem pracy była ocena wybranych właściwości pasztetów drobiowych, w których zamiast kaszy manny wprowadzono do receptury płatki jaglane lub kaszę kukurydzianą. Określono takie cechy produktów, jak: wydajność po pieczeniu, zawartość wody i tłuszczu, aktywność wody, parametry barwy (L*, a*, b*) i siła ściskania. Dokonano również ich oceny sensorycznej. Zastąpienie kaszy manny przez składniki bezglutenowe nie spowodowało istotnych zmian większości ocenianych wyróżników chemicznych i fizycznych pasztetów (z wyjątkiem zwiększenia siły ściskania w przypadku pasztetu z kaszą kukurydzianą). Pod względem większości cech sensorycznych produkty z kaszą kukurydzianą zostały ocenione wyżej niż te z płatkami jaglanymi.

Słowa kluczowe: pasztety drobiowe, produkty bezglutenowe, kasza manna, płatki jaglane, kasza kukurydziana
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt1/art_15.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.15

Zapis do cytowania:

MLA Tyburcy, Andrzej, and Patrycja Pawluczuk. "Wpływ zamiany kaszy manny składnikami bezglutenowymi na właściwości drobiowych pasztetów pieczonych." Nauka Przyr. Technol. 9.1 (2015): #15. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.15
APA Andrzej Tyburcy, Patrycja Pawluczuk (2015). Wpływ zamiany kaszy manny składnikami bezglutenowymi na właściwości drobiowych pasztetów pieczonych. Nauka Przyr. Technol. 9 (1), #15 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.15
ISO 690 TYBURCY, Andrzej, PAWLUCZUK, Patrycja. Wpływ zamiany kaszy manny składnikami bezglutenowymi na właściwości drobiowych pasztetów pieczonych. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.1: #15. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.15
Adres do korespondencji:
Andrzej Tyburcy
Katedra Technologii Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159 C
02-787 Warszawa
Poland
e-mail: andrzej_tyburcy@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 27.10.0201