Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 1, #12 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.12
Mirosława Kulawik, Szymon Godynicki, Hieronim Frąckowiak
Badania brodawek nitkowatych języka dorosłego królika (Oryctolagus cuniculus f. domestica, Linnaeus 1758) w mikroskopie świetlnym i elektronowym skaningowym
Streszczenie.

Badania prowadzono na 10 językach dorosłych królików (Oryctolagus cuniculus f. domestica) obu płci (pięć samic i pięć samców). Brodawki nitkowate języka badano, używając mikroskopu świetlnego i mikroskopu elektronowego skaningowego. Brodawki nitkowate były rozmieszczone na powierzchni grzbietowej wierzchołka i trzonu języka oraz na jego brzegach. Badania wykazały, że na języku królika znajdowały się pojedyncze i złożone brodawki nitkowate. Pojedyncze brodawki nitkowate były kształtu stożkowatego, podobnie jak ich zręby łącznotkankowe. Brodawki nitkowate złożone były kształtu dłoniastego i stożkowatego z trzema-siedmioma wyrostkami. Jednakże liczba wyrostków w kierunku gardła zmniejszała się. Zręby łącznotkankowe tych brodawek miały także wyrostki. Brodawki nitkowate składały się z przedniej i tylnej kolumny komórek nabłonkowych. Przednia kolumna nabłonkowa wykazywała oznaki pararogowacenia lub miękkiego rogowacenia, natomiast tylna kolumna komórek nabłonkowych – twarde rogowacenie. Pomiędzy brodawkami nitkowatymi znajdował się nabłonek międzybrodawkowy, który nie wykazywał oznak rogowacenia.

Słowa kluczowe: królik, język, brodawki nitkowate
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt1/art_12.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.12

Zapis do cytowania:

MLA Kulawik, Mirosława, et al. "Light and scanning electron microscopic study of the filiform papillae of the tongue in adult rabbit (Oryctolagus cuniculus f. domestica, Linnaeus 1758)." Nauka Przyr. Technol. 9.1 (2015): #12. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.12
APA Mirosława Kulawik, Szymon Godynicki, Hieronim Frąckowiak (2015). Light and scanning electron microscopic study of the filiform papillae of the tongue in adult rabbit (Oryctolagus cuniculus f. domestica, Linnaeus 1758). Nauka Przyr. Technol. 9 (1), #12 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.12
ISO 690 KULAWIK, Mirosława, GODYNICKI, Szymon, FRąCKOWIAK, Hieronim. Light and scanning electron microscopic study of the filiform papillae of the tongue in adult rabbit (Oryctolagus cuniculus f. domestica, Linnaeus 1758). Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.1: #12. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.12
Adres do korespondencji:
Mirosława Kulawik
Instytut Zoologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: kulawik@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 17.10.2014