Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 Tom 9 Zeszyt 1

Spis treści:

2015 Tom 9 Zeszyt 1, 1, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.1.1
w języku pl 
Zbigniew Jarosz
Wpływ zróżnicowanych dawek krzemu i manganu na wielkość oraz skład chemiczny główek sałaty
2015 Tom 9 Zeszyt 1, 2, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.1.2
w języku pl 
Roman Niżnikowski, Grzegorz Czub, Jerzy Kamiński, Mariola Nieradko, Marcin Świątek, Krzysztof Głowacz, Magdalena Ślęzak
Polimorfizm genu kazeiny CSN1S1 w pozycji 663 u polskich owiec nizinnych utrzymywanych na Podlasiu
2015 Tom 9 Zeszyt 1, 3, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.1.3
w języku en 
Sławomir Świerczyński, Aleksander Stachowiak, Małgorzata Golcz-Polaszewska
Wzrost okulantów gruszy w glebie „replantowanej” po traktowaniu podkładek szczepionką mikoryzową
2015 Tom 9 Zeszyt 1, 4, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.1.4
w języku pl 
Marcin Kolasiński, Katarzyna Borycka
Aklimatyzacja azjatyckich gatunków drzewiastych z rodziny hortensjowatych (Hydrangeaceae Dumort.) w Polsce
2015 Tom 9 Zeszyt 1, 5, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.1.5
w języku pl 
Marta Ambrosewicz-Walacik, Andrzej Piętak, Sławomir Wierzbicki, Małgorzata Tańska, Tomasz Stripling, Kamil Duda
Możliwości wykorzystania metylowych estrów lniankowych i gorczycowych oraz ich mieszanin z olejem napędowym jako paliw do silników o zapłonie samoczynnym
2015 Tom 9 Zeszyt 1, 6, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.1.6
w języku pl 
Janetta Niemann, Karolina Lubbe, Andrzej Wojciechowski, Joanna Kaczmarek, Jerzy Nawracała
Ocena samoniezgodności i zgodności krzyżowej u alloploidalnych i diploidalnych gatunków gorczyc
2015 Tom 9 Zeszyt 1, 7, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.1.7
w języku pl 
Przemysław Frankowski, Janina Zbierska
Ocena jakości wody i potencjału ekologicznego małych zbiorników wodnych odbudowanych w krajobrazie rolniczym Wielkopolski
2015 Tom 9 Zeszyt 1, 8, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.1.8
w języku pl 
Miłosz T. Walerzak, Michał Krzyżaniak, Dariusz Świerk, Piotr Urbański
Wybrane aspekty kompozycji przestrzennej założenia dworsko-parkowego w Niegowici
2015 Tom 9 Zeszyt 1, 9, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.1.9
w języku pl 
Joanna Kobus-Cisowska, Ewa Flaczyk, Aleksander Siger, Dominik Kmiecik
Wpływ warunków ekstrakcji na wydajność i skład wybranych ekstraktów z liści zielonych i żółtych miłorzębu dwuklapowego
2015 Tom 9 Zeszyt 1, 10, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.1.10
w języku pl 
Renata Stanisławczyk, Mariusz Rudy
Wpływ wieku uboju koni na zmiany zachodzące w tłuszczu końskim w czasie zamrażalniczego przechowywania
2015 Tom 9 Zeszyt 1, 11, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.1.11
w języku pl 
Barbara Sawicka, Piotr Barbaś
Zależność plonowania ziemniaków od warunków meteorologicznych w wybranych mezoregionach Polski południowo-wschodniej
2015 Tom 9 Zeszyt 1, 12, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.1.12
w języku en 
Mirosława Kulawik, Szymon Godynicki, Hieronim Frąckowiak
Badania brodawek nitkowatych języka dorosłego królika (Oryctolagus cuniculus f. domestica, Linnaeus 1758) w mikroskopie świetlnym i elektronowym skaningowym
2015 Tom 9 Zeszyt 1, 13, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.1.13
w języku pl 
Elżbieta Kozik, Ewelina Wojciechowska, Anna Golcz, Elżbieta Mieloszyk
Zawartość wybranych mikroskładników w liściach sałaty (Lactuca sativa L. var. capitata L.) w zależności od poziomu i postaci zastosowanego żelaza
2015 Tom 9 Zeszyt 1, 14, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.1.14
w języku en 
Dariusz Kulus
Mikrorozmnażanie Kalanchoe tubiflora (Harvey) Hamet
2015 Tom 9 Zeszyt 1, 15, https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.1.15
w języku pl 
Andrzej Tyburcy, Patrycja Pawluczuk
Wpływ zamiany kaszy manny składnikami bezglutenowymi na właściwości drobiowych pasztetów pieczonych

Znaleziono 15 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml