Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 1, #6 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.6
Janetta Niemann, Karolina Lubbe, Andrzej Wojciechowski, Joanna Kaczmarek, Jerzy Nawracała
Ocena samoniezgodności i zgodności krzyżowej u alloploidalnych i diploidalnych gatunków gorczyc
Streszczenie.

W pracy oceniano samoniezgodność i zgodność krzyżową dwóch gatunków gorczyc alloploidalnych: Brassica juncea (AABB, 2n = 36) i B. carinata (BBCC, 2n = 34) oraz dwóch gatunków gorczyc diploidalnych: B. nigra (BB, 2n = 16) i Sinapis alba (SS, 2n = 24). Zgodność kojarzeniową analizowano na podstawie obserwacji pod mikroskopem fluorescencyjnym stopnia kiełkowania ziaren pyłku i wnikania łagiewek pyłkowych w poszczególne części słupka oraz obliczonego wskaźnika PGI (indeks kiełkowania pyłku). Na podstawie wyników badań stwierdzono samozgodność badanych gatunków alloploidalnych i samoniezgodność gatunków diploidalnych. Krzyżowania pomiędzy odmianami S. alba cv. ‘Bamberka’ i ‘Warta’, roślinami siostrzanymi B. nigra oraz pomiędzy genotypami B. carinata wykazały ich zgodność kojarzeniową.

Słowa kluczowe: samoniezgodność, gorczyce, zgodność kojarzeniowa, indeks kiełkowania pyłku
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt1/art_6.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.6

Zapis do cytowania:

MLA Niemann, Janetta, et al. "Ocena samoniezgodności i zgodności krzyżowej u alloploidalnych i diploidalnych gatunków gorczyc." Nauka Przyr. Technol. 9.1 (2015): #6. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.6
APA Janetta Niemann1, Karolina Lubbe1, Andrzej Wojciechowski1, Joanna Kaczmarek2, Jerzy Nawracała1 (2015). Ocena samoniezgodności i zgodności krzyżowej u alloploidalnych i diploidalnych gatunków gorczyc. Nauka Przyr. Technol. 9 (1), #6 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.6
ISO 690 NIEMANN, Janetta, et al. Ocena samoniezgodności i zgodności krzyżowej u alloploidalnych i diploidalnych gatunków gorczyc. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.1: #6. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.6
Adres do korespondencji:
Janetta Niemann
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań
Poland
e-mail: niemann@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 7.10.2014