Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 4, #56 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.56
Alina Kałużewicz, Jolanta Lisiecka, Tomasz Spiżewski, Włodzimierz Krzesiński, Barbara Frąszczak, Anna Zaworska
Zmiany barwy, ogólnej zawartości cukrów i tempa oddychania róż brokułu w czasie krótkotrwałego przechowywania
Streszczenie.

Celem doświadczenia było określenie wpływu krótkotrwałego przechowywania róż brokułu (24–96 h) w różnych temperaturach (3°C, 16°C i 21°C) na ich barwę, tempo oddychania i ogólną zawartość cukrów. Dodatkowo tempo oddychania było mierzone co minutę w temperaturze 21°C w okresie 24 h. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że największa zmiana barwy (ton barwy i jasność) była po 24 h przechowywania w temperaturze 3°C. Po 96 h przechowywania w 21°C zmniejszyła się istotnie wartość tonu barwy, a w 3°C – wartość jasności barwy. Tempo oddychania mierzone w 21°C przez 24 h było największe w ciągu pierwszych trzech godzin, później spadło i pomiędzy 10. a 24. godziną przechowywania pozostało na tym samym poziomie. Tempo oddychania mierzone w dniu zbioru w temperaturze 16°C i 21°C było prawie pięciokrotnie większe niż tempo oddychania w 3°C. Po 24 i 96 h przechowywania tempo oddychania miało podobną wartość w każdej z trzech temperatur przechowywania. Istotny spadek zawartości cukrów ogółem w różach brokułu stwierdzono dopiero po 96 h przechowywania w temperaturze 21°C.

Słowa kluczowe: Brassica oleracea var. italica, przechowywanie, odcień barwy, tempo oddychania, cukry
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt4/art_56.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.56

Zapis do cytowania:

MLA Kałużewicz, Alina, et al. "Changes of the colour, total sugar content and respiration rate of broccoli heads during short-term storage." Nauka Przyr. Technol. 9.4 (2015): #56. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.56
APA Alina Kałużewicz, Jolanta Lisiecka, Tomasz Spiżewski, Włodzimierz Krzesiński, Barbara Frąszczak, Anna Zaworska (2015). Changes of the colour, total sugar content and respiration rate of broccoli heads during short-term storage. Nauka Przyr. Technol. 9 (4), #56 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.56
ISO 690 KAłUżEWICZ, Alina, et al. Changes of the colour, total sugar content and respiration rate of broccoli heads during short-term storage. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.4: #56. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.56
Adres do korespondencji:
Alina Kałużewicz
Katedra Warzywnictwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: kalina@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 7.09.2015