Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 4, #49 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.49
Agnieszka Faligowska
Utrata wigoru i wartości siewnej nasion łubinu białego i grochu siewnego na skutek mechanicznego zbioru
Streszczenie.

Nasiona do dwóch doświadczeń laboratoryjnych pochodziły z doświadczeń polowych prowadzonych w latach 2011 i 2012 w Zakładzie Doświadczalno-Dydaktycznym w Złotnikach, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem badań było określenie wpływu zbioru mechanicznego na jakość siewną nasion łubinu białego odmiany ‘Butan’ (doświadczenie I) i grochu siewnego odmiany ‘Tarchalska’ (doświadczenie II). Czynnikiem badawczym obu doświadczeń laboratoryjnych była metoda zbioru: ręczna (kontrola) oraz mechaniczna. Zbiór mechaniczny spowodował pogorszenie jakości materiału siewnego łubinu białego poprzez istotne zmniejszenie energii kiełkowania o 3%, zdolności kiełkowania – o 5% i wzrost udziału nasion nienormalnie kiełkujących i niekiełkujących – o 5%. Zbiór mechaniczny wpłynął istotnie na wzrost energii kiełkowania grochu o 14%, natomiast zdolność kiełkowania i udział nasion nienormalnie kiełkujących i niekiełkujących nie były istotnie zróżnicowane. Test elektroprzewodnictwa wykazał pogorszenie wigoru nasion pod wpływem mechanicznego zbioru łubinu białego i grochu.

Słowa kluczowe: groch, łubin biały, wartość siewna, wigor, zbiór mechaniczny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt4/art_49.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.49

Zapis do cytowania:

MLA Faligowska, Agnieszka. "Utrata wigoru i wartości siewnej nasion łubinu białego i grochu siewnego na skutek mechanicznego zbioru." Nauka Przyr. Technol. 9.4 (2015): #49. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.49
APA Agnieszka Faligowska (2015). Utrata wigoru i wartości siewnej nasion łubinu białego i grochu siewnego na skutek mechanicznego zbioru. Nauka Przyr. Technol. 9 (4), #49 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.49
ISO 690 FALIGOWSKA, Agnieszka. Utrata wigoru i wartości siewnej nasion łubinu białego i grochu siewnego na skutek mechanicznego zbioru. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.4: #49. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.49
Adres do korespondencji:
Agnieszka Faligowska
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań
Poland
e-mail: faliga@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 27.05.2015