Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 4, #48 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.48
Agnieszka Wilkaniec, Miłosz Walerzak, Zyta Gładczak
Kompozycja i układ przestrzenny parku historycznego na tle historii i przekształceń majątku i wsi Dąbrówka w powiecie poznańskim
Streszczenie.

Badania, których wyniki przedstawiono w artykule, dotyczą parku historycznego w Dąbrówce w gminie Dopiewo w powiecie poznańskim. Celem badań było ustalenie stanu zachowania parku oraz rozpoznanie jego pierwotnego układu kompozycyjnego. Park stanowi część zespołu rezydencjonalno-folwarcznego będącego dawną siedzibą majątku Dąbrówka, do II wojny światowej własności rodziny von Tempelhoffów. W ramach prowadzonych badań wykonano inwentaryzację zieleni, zebrano materiały historyczne związane z dziejami wsi, majątku Dąbrówka oraz parku. Ustalono również, jak ukształtował się układ kompozycyjny parku w okresie, kiedy majątek należał do ostatnich właścicieli. Zebrane materiały stanowią podstawę do przyszłej rewaloryzacji parku.

Słowa kluczowe: Dąbrówka w gminie Dopiewo, zespół rezydencjonalno-folwarczny, park kraj-obrazowy, park zabytkowy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt4/art_48.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.48

Zapis do cytowania:

MLA Wilkaniec, Agnieszka, et al. "Kompozycja i układ przestrzenny parku historycznego na tle historii i przekształceń majątku i wsi Dąbrówka w powiecie poznańskim." Nauka Przyr. Technol. 9.4 (2015): #48. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.48
APA Agnieszka Wilkaniec, Miłosz Walerzak, Zyta Gładczak (2015). Kompozycja i układ przestrzenny parku historycznego na tle historii i przekształceń majątku i wsi Dąbrówka w powiecie poznańskim. Nauka Przyr. Technol. 9 (4), #48 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.48
ISO 690 WILKANIEC, Agnieszka, WALERZAK, Miłosz, GłADCZAK, Zyta. Kompozycja i układ przestrzenny parku historycznego na tle historii i przekształceń majątku i wsi Dąbrówka w powiecie poznańskim. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.4: #48. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.4.48
Adres do korespondencji:
Agnieszka Wilkaniec
Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: miloszwalerzak@op.pl
Zaakceptowano do druku: 26.05.2015