Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 3 #44, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.44
Marcin Spychała, Piotr Łucyk
Wpływ grubości filtra włókninowego na skuteczność usuwania związków organicznych i biogennych w warunkach zmiennego poziomu ścieków
Streszczenie.

Celem badań było rozpoznanie wpływu grubości nowatorskich filtrów (filtry włókninowe do oczyszczania ścieków) na skuteczność usuwania związków rozpuszczonych oraz na związane z tym warunki technologiczne: stężenie biomasy, wydajność hydrauliczną i czas retencji. Badania prowadzono na ściekach odpływających z osadnika gnilnego. Odpływ z osadnika gnilnego był filtrowany przy zmiennym poziomie ścieków – pomiędzy 7 cm a 20 cm wysokości filtra pod ciśnieniem hydrostatycznym. Eksperyment był wykonany z użyciem filtrów o grubości 1,8 mm, 3,6 mm i 7,2 mm. Wykazano tym większą skuteczność usuwania związków rozpuszczonych, im większa była grubość filtrów. Filtry o najmniejszej grubości wykazały największy wydatek hydrauliczny i największą skuteczność usuwania zawiesiny ogólnej. Obliczony średni czas retencji wynosił odpowiednio: 0,5 h, 1,1 h i 3,3 h dla dwu-, cztero- i ośmiowarstwowych filtrów.

Słowa kluczowe: azot amonowy, rozpuszczone związki organiczne, włóknina, filtr włókninowy do oczyszczania ścieków, oczyszczanie ścieków
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_44.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Spychała, Marcin, and Piotr Łucyk. "Wpływ grubości filtra włókninowego na skuteczność usuwania związków organicznych i biogennych w warunkach zmiennego poziomu ścieków." Nauka Przyr. Technol. 9.3 (2015): #44. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.44
APA Marcin Spychała1, Piotr Łucyk2 (2015). Wpływ grubości filtra włókninowego na skuteczność usuwania związków organicznych i biogennych w warunkach zmiennego poziomu ścieków. Nauka Przyr. Technol. 9 (3), #44 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.44
ISO 690 SPYCHAłA, Marcin, ŁUCYK, Piotr. Wpływ grubości filtra włókninowego na skuteczność usuwania związków organicznych i biogennych w warunkach zmiennego poziomu ścieków. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.3: #44. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.44
Adres do korespondencji:
Marcin Spychała
Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94
60-649 Poznań
Poland
e-mail: marsp@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 15.04.2015