Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 3 #41, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.41
Bartosz Kulczyński, Anna Gramza-Michałowska
Granat – tropikalny owoc bogaty w związki bioaktywne o właściwościach prozdrowotnych
Streszczenie.

Granat (Punica granatum) jest jednym z najstarszych, dobrze poznanych owoców, który od tysięcy lat był stosowany w wielu kulturach i symbolizował różne aspekty życia, głównie: płodność, obfitość i długowieczność. Liczne właściwości prozdrowotne owoców granatu, takie jak: regulowanie gospodarki węglowodanowej i lipidowej, działanie antybakteryjne i przeciwnowotworowe przypisuje się obecności związków o bardzo dużym  potencjale przeciwutleniającym, w tym związkom fenolowym: taninom i antocyjanom. Owoce granatu są wykorzystywane w przemyśle spożywczym do produkcji wina, soków, dżemów i galaretek.

Słowa kluczowe: granat, związki bioaktywne, właściwości prozdrowotne, właściwości przeciw-utleniające
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kulczyński, Bartosz, and Anna Gramza-Michałowska. "Granat – tropikalny owoc bogaty w związki bioaktywne o właściwościach prozdrowotnych." Nauka Przyr. Technol. 9.3 (2015): #41. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.41
APA Bartosz Kulczyński, Anna Gramza-Michałowska (2015). Granat – tropikalny owoc bogaty w związki bioaktywne o właściwościach prozdrowotnych. Nauka Przyr. Technol. 9 (3), #41 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.41
ISO 690 KULCZYńSKI, Bartosz, GRAMZA-MICHAłOWSKA, Anna. Granat – tropikalny owoc bogaty w związki bioaktywne o właściwościach prozdrowotnych. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.3: #41. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.41
Adres do korespondencji:
Bartosz Kulczyński
Katedra Technologii Żywienia Człowieka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: bartosz.kulczynski@up. poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 25.03.2015