Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 3 #39, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.39
Marcin K. Dyderski, Dorota Wrońska-Pilarek
Szata roślinna nowo powstałego użytku ekologicznego „Strzeszyn” w Poznaniu i stan jej zachowania
Streszczenie.

Praca prezentuje wyniki badań nad szatą roślinną użytku ekologicznego „Strzeszyn”, ponownie utworzonego w 2012 roku, o powierzchni 94,48 ha, w dolinie rzeki Bogdanki, w północno-zachodniej części Poznania (zachodnia Polska). Flora badanego obiektu liczy 322 gatunki roślin naczyniowych, z czego 82,5% stanowią gatunki rodzime (w tym 27,7% spontaneofity półsynantropijne). Udział gatunków obcych wynosi 17,5%, w tym 12% kenofitów, wśród których 34 gatunki to kenofity zadomowione, 16 zaś – inwazyjne. Roślinność tworzą 34 zbiorowiska roślinne, w tym 28 zespołów, należących do 10 klas fitosocjologicznych. Najlepiej zachowane są olsy Carici elongatae-Alnetum, a najsilniej zniekształcone – kultury leśne na siedliskach grądów. Badany obiekt podlega silnej antropopresji, przejawiającej się m.in. zmniejszaniem liczby gatunków, udziału spontaneofitów we florze, rosnącą liczbą i częstością występowania gatunków obcych, a także degeneracją roślinności, mimo to stanowi cenny obszar dla zachowania bioróżnorodności w środowisku miejskim.

Słowa kluczowe: rośliny naczyniowe, roślinność, Poznań, degeneracja, regeneracja
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_39.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dyderski, Marcin K., and Dorota Wrońska-Pilarek. "Szata roślinna nowo powstałego użytku ekologicznego „Strzeszyn” w Poznaniu i stan jej zachowania." Nauka Przyr. Technol. 9.3 (2015): #39. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.39
APA Marcin K. Dyderski1, Dorota Wrońska-Pilarek2 (2015). Szata roślinna nowo powstałego użytku ekologicznego „Strzeszyn” w Poznaniu i stan jej zachowania. Nauka Przyr. Technol. 9 (3), #39 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.39
ISO 690 DYDERSKI, Marcin K., WROńSKA-PILAREK, Dorota. Szata roślinna nowo powstałego użytku ekologicznego „Strzeszyn” w Poznaniu i stan jej zachowania. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.3: #39. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.39
Adres do korespondencji:
Marcin K. Dyderski
Katedra Botaniki Leśnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 D
60-625 Poznań
Poland
e-mail: pilarekd@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 24.03.2015