Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 3 #38, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.38
Robert Rosa
Efektywność ekonomicznastosowania międzyplonów ozimychw uprawie kukurydzy cukrowejw zależności od doboru herbicydów
Streszczenie.

Celem badań była ocena następczego wpływu międzyplonów ozimych (wyki kosmatej, koniczyny białej, żyta ozimego, życicy wielokwiatowej, rzepiku ozimego) oraz odchwaszczania (A – przedwschodowo herbicydem Guardian CompleteMix 664 SE, B – powschodowo herbicydami Zeagran 340 SE + Titus 25 WG + Trend 90 EC) na efektywność ekonomiczną uprawy kukurydzy cukrowej. Eksperyment przeprowadzono w środkowowschodniej Polsce, w latach 2008-2011. Oceny ekonomicznej dokonano metodą standardowej nadwyżki bezpośredniej według cen z 2014 roku. Niezależnie od badanych czynników wskaźnik opłacalności produkcji kolb kukurydzy cukrowej był bardzo duży i wynosił 309-485%. Zastosowanie międzyplonów (z wyjątkiem życicy wielokwiatowej i rzepiku ozimego przy odchwaszczaniu A) zwiększyło efekt ekonomiczny uprawy kukurydzy w stosunku do uprawy z przyoranym obornikiem. Największą nadwyżkę bezpośrednią oraz wskaźnik opłacalności uprawy kukurydzy cukrowej odchwaszczanej herbicydem Guardian CompleteMix 664 SE obliczono po międzyplonie wyki kosmatej, a w przypadku kukurydzy odchwaszczanej herbicydami Zeagran 340 SE + Titus 25 WG + Trend 90 EC – po koniczynie białej.

Słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, nawozy zielone, odchwaszczanie, plon, Zea mays L. var. saccharata
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_38.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rosa, Robert. "Efektywność ekonomicznastosowania międzyplonów ozimychw uprawie kukurydzy cukrowejw zależności od doboru herbicydów." Nauka Przyr. Technol. 9.3 (2015): #38. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.38
APA Robert Rosa (2015). Efektywność ekonomicznastosowania międzyplonów ozimychw uprawie kukurydzy cukrowejw zależności od doboru herbicydów. Nauka Przyr. Technol. 9 (3), #38 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.38
ISO 690 ROSA, Robert. Efektywność ekonomicznastosowania międzyplonów ozimychw uprawie kukurydzy cukrowejw zależności od doboru herbicydów. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.3: #38. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.38
Adres do korespondencji:
Robert Rosa
Katedra Warzywnictwa
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Prusa 14
08-110 Siedlce
Poland
e-mail: robert.rosa@uph.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 23.03.2015