Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 3, #35 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.35
Miłosz T. Walerzak, Dariusz Świerk, Michał Krzyżaniak, Piotr Urbański
Analiza związków miarowych w barokowych kompozycjach ogrodowych z terenu Francji (na wybranych przykładach)
Streszczenie.

Wyniki analiz geometrycznych dostarczają cennych informacji o tendencjach i sposobach kształtowania ogrodów i krajobrazu w XVII wieku. Wczesne teoretyczne projekty ogrodowe tworzone przez A. Molleta miały dość prostą i przejrzystą kompozycję, opartą na jednej głównej osi, stanowiącą jednocześnie oś symetrii. Z kolei A. J. Dézallier d’Argenville zastosował wprawdzie, jak u Molleta, prosty podział przestrzeni, jednak zdecydowanie bardziej rozbudował formę, kształty i dobór elementów przestrzennych. Dézallier wyznaczył trendy w ówczes­nym projektowaniu, szczególnie w przypadku mniejszych elementów programu ogrodowego. Jego propozycje parterów i boskietów były wzorem dla innych twórców. Projekty i realizacje A. Le Nôtre’a stanowiły najwyższy stopień doskonałości w rozwiązaniach projektowych. Liczne związki miarowe oparte na prostych podziałach przestrzeni stosowane przez Molleta (1651) oraz Dézalliera d’Argenville’a (1731) tworzyły perfekcyjną siatkę geometrycznych zależności. Moduły konstrukcji ogrodu były modyfikowane w proporcjach 1 : 2, 1 : 3 w projektach Molleta, 1 : 2, 1 : 3, 1 : 2,5 u Dézalliera d’Argenville’a oraz w proporcjach 1 : 2, 1 : 3, 1 : 5, 1 : 2,5 w projektach Le Nôtre’a.

Słowa kluczowe: analiza geometryczna, związki miarowe, moduł konstrukcji ogrodu
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt3/art_35.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.35

Zapis do cytowania:

MLA Walerzak, Miłosz T., et al. "Analiza związków miarowych w barokowych kompozycjach ogrodowych z terenu Francji (na wybranych przykładach)." Nauka Przyr. Technol. 9.3 (2015): #35. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.35
APA Miłosz T. Walerzak, Dariusz Świerk, Michał Krzyżaniak, Piotr Urbański (2015). Analiza związków miarowych w barokowych kompozycjach ogrodowych z terenu Francji (na wybranych przykładach). Nauka Przyr. Technol. 9 (3), #35 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.35
ISO 690 WALERZAK, Miłosz T., et al. Analiza związków miarowych w barokowych kompozycjach ogrodowych z terenu Francji (na wybranych przykładach). Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.3: #35. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.35
Adres do korespondencji:
Miłosz T. Walerzak
Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: miloszwalerzak@op.p
Zaakceptowano do druku: 10.03.2015