Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 3 #34, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.34
Aleksandra Wawro, Adam Rzeszutek, Żaneta Bartkowiak, Dominika Pieprzyk-Kokocha, Włodzimierz Grajek
Optymalizacja mutagenizacji chemicznej drożdży Saccharomyces cerevisiae z użyciem metanosulfonianu etylu (EMS)
Streszczenie.

W pracy podjęto próbę optymalizacji metody mutagenizacji chemicznej drożdży gorzelniczych Saccharomyces cerevisiae z użyciem czynnika alkilującego – metanosulfonianu etylu (EMS). Przeprowadzono kilka rund mutagenizacji. Za zmienne przyjęto stężenie mutagenu oraz czas ekspozycji na czynnik mutujący. Optymalne warunki zapewniające wymaganą śmiertelność komórek drożdży osiągnięto w trakcie logarytmicznej fazy wzrostu komórek po podaniu mutagenu w stężeniu 114,5–137,4 mg/cm3, przy czasie ekspozycji 60 min. W rezultacie otrzymano kilkadziesiąt mutantów drożdży. Na podstawie testów fermentacyjnych wybrano spośród nich pięć wykazujących większą produktywność objętościową etanolu niż szczep wyjściowy. Uzyskane mutanty poddano skriningowi pod kątem ich oporności na kwas octowy. Stwierdzono, że zmutowane komórki drożdży wykazały dwa razy większą oporność na kwas niż szczep wyjściowy.

Słowa kluczowe: drożdże, Saccharomyces cerevisiae, mutagenizacja chemiczna, EMS, produktywność objętościowa etanolu (Pv)
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_34.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wawro, Aleksandra, et al. "Optymalizacja mutagenizacji chemicznej drożdży Saccharomyces cerevisiae z użyciem metanosulfonianu etylu (EMS)." Nauka Przyr. Technol. 9.3 (2015): #34. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.34
APA Aleksandra Wawro1, Adam Rzeszutek2, Żaneta Bartkowiak2, Dominika Pieprzyk-Kokocha1, Włodzimierz Grajek2 (2015). Optymalizacja mutagenizacji chemicznej drożdży Saccharomyces cerevisiae z użyciem metanosulfonianu etylu (EMS). Nauka Przyr. Technol. 9 (3), #34 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.34
ISO 690 WAWRO, Aleksandra, et al. Optymalizacja mutagenizacji chemicznej drożdży Saccharomyces cerevisiae z użyciem metanosulfonianu etylu (EMS). Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.3: #34. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.34
Adres do korespondencji:
Aleksandra Wawro
Zakład Innowacyjnych Biomateriałów i Nanotechnologii
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 B
60-630 Poznań
Poland
e-mail: aleksandra.wawro@iwnirz.pl
Zaakceptowano do druku: 23.02.2015