Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 3 #32, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.32
Magdalena Mika, Renata Barbara Kostogrys, Magdalena Franczyk-Żarów, Agnieszka Wikiera
Wpływ dawki katechin modyfikowanych termicznie na hamowanie rozwoju miażdżycy u myszy apoE-knockout
Streszczenie.

Znany jest korzystny wpływ katechin zielonej herbaty na zdrowie człowieka, jednak interesującym i ciągle mało poznanym zagadnieniem jest wpływ modyfikacji termicznej na bioaktywność katechin. Celem niniejszej pracy było ustalenie dawki modyfikowanych termicznie katechin, przy której obserwowane jest najefektywniejsze hamowanie procesów inicjowania i progresji miażdżycy u myszy apoE-knockout. Rozwój miażdżycy oceniono na podstawie analizy zmian miażdżycowych: w aorcie metodą en face i w sercu metodą cross-section. Najefektywniej działały katechiny w dawce 0,1%. Zmniejszały one powierzchnię zmian miażdżycowych o 27,0% (metoda en face) i 44,2% (metoda cross-section) względem grupy kontrolnej. Ponadto wprowadzone do diety katechiny modyfikowane termicznie w dawkach 0,1% i 0,2% powodowały zmniejszenie przyrostu masy ciała zwierząt w przeliczeniu na 1 g spożytej diety.

Słowa kluczowe: katechiny, (-) form (2S, 3R), miażdżyca, cholesterol, myszy apoE-knockout
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_32.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mika, Magdalena, et al. "Wpływ dawki katechin modyfikowanych termicznie na hamowanie rozwoju miażdżycy u myszy apoE-knockout." Nauka Przyr. Technol. 9.3 (2015): #32. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.32
APA Magdalena Mika1, Renata Barbara Kostogrys2, Magdalena Franczyk-Żarów2, Agnieszka Wikiera1 (2015). Wpływ dawki katechin modyfikowanych termicznie na hamowanie rozwoju miażdżycy u myszy apoE-knockout. Nauka Przyr. Technol. 9 (3), #32 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.32
ISO 690 MIKA, Magdalena, et al. Wpływ dawki katechin modyfikowanych termicznie na hamowanie rozwoju miażdżycy u myszy apoE-knockout. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.3: #32. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.3.32
Adres do korespondencji:
Magdalena Mika
Katedra Biotechnologii Żywności
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
ul. Balicka 122
30-149 Kraków
Poland
e-mail: m.mika@ur.krakow.pl
Zaakceptowano do druku: 23.02.2015