Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 2 #30, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.30
Piotr Stachowski, Daniel Liberacki, Michał Fiedler
Assessment of the increase in retention in the forest habitats covered by the Natura 2000 programme
Streszczenie.

The paper presents the results of many years of research in the area belonging to the Osięciny Forest District (Włocławek Forest Inspectorate) on increasing the retention capabilities within existing water courses, while maintaining and improving the natural landscape in the area covered by the Natura 2000 programme. An analysis was performed on whether the performance and operation of small retention is justified in the riparian forest of ash-alder and sub-continental dry-ground forest. The limited control of water resources in the local forest habitats allowed for effective reconstruction of retention, especially in the summer half-years of the analysed hydrological years. In the hydrological year 2008/09, which used an adjustable drainage, the fall of water reserves was more than 3-fold lower compared with the same, hydrological year 2002/03,in terms of the amount and distribution of precipitation, in which the natural water management was conducted. In both habitats, the surface retention volume increased from 1.4 to 14.5 thous. m3, depending on the height of the dam.

Słowa kluczowe: small water retention, small retention objects, Natura 2000, water relations in forests, forest ecosystem
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_30.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Stachowski, Piotr, et al. "Assessment of the increase in retention in the forest habitats covered by the Natura 2000 programme." Nauka Przyr. Technol. 9.2 (2015): #30. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.30
APA Piotr Stachowski, Daniel Liberacki, Michał Fiedler (2015). Assessment of the increase in retention in the forest habitats covered by the Natura 2000 programme. Nauka Przyr. Technol. 9 (2), #30 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.30
ISO 690 STACHOWSKI, Piotr, LIBERACKI, Daniel, FIEDLER, Michał. Assessment of the increase in retention in the forest habitats covered by the Natura 2000 programme. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.2: #30. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.30
Adres do korespondencji:
Piotr Stachowski
Instytut Melioracji
Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94
60-649 Poznań
Poland
e-mail: dliber@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 20.02.2015