Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 2 #26, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.26
Żaneta Staszak, Tatiana Buchwald
Ocena informacji uzyskanej podczas diagnostyki ciągnika rolniczego
Streszczenie.

Ciągniki rolnicze są zaliczane do obiektów naprawialnych, ponieważ mogą przyjmować stan zdatności lub niezdatności. W celu określenia ich aktualnego stanu, czyli uzyskania informacji diagnostycznej, są wykorzystywane komputerowe systemy diagnostyczne. Praktyka pokazuje, że nie zawsze otrzymane komunikaty są prawidłowe. W pracy przeanalizowano istniejące metody oceny wiarygodności informacji oraz zaproponowano własną metodę oceny. Opracowana metoda została opisana oraz przedstawiono jej przykładowe zastosowanie w diagnostyce tylnego wału odbioru mocy (WOM) dla 40 ciągników rolniczych dwóch różnych producentów.

Słowa kluczowe: informacja diagnostyczna, wartościowanie, diagnostyka, cecha, skala pomiarowa, ciągnik rolniczy, metoda oceny, WOM
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_26.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Staszak, Żaneta, and Tatiana Buchwald. "Ocena informacji uzyskanej podczas diagnostyki ciągnika rolniczego." Nauka Przyr. Technol. 9.2 (2015): #26. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.26
APA Żaneta Staszak, Tatiana Buchwald (2015). Ocena informacji uzyskanej podczas diagnostyki ciągnika rolniczego. Nauka Przyr. Technol. 9 (2), #26 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.26
ISO 690 STASZAK, Żaneta, BUCHWALD, Tatiana. Ocena informacji uzyskanej podczas diagnostyki ciągnika rolniczego. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.2: #26. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.26
Adres do korespondencji:
Żaneta Staszak
Instytut Inżynierii Biosystemów
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 50
60-637 Poznań
Poland
e-mail: staszak@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 23.01.2015