Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 2 #24, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.24
Tatiana Buchwald, Żaneta Staszak
Wartościowanie procesów planowanego serwisowania ciągników rolniczych
Streszczenie.

Celem pracy była prezentacja złożoności projektowania, wartościowania i porównywania procesów eksploatacji ciągników rolniczych. Praca zawiera próbę opisania metody wartościowania serwisu technicznego, przydatnej na etapie planowania zakupu nowego ciągnika rolniczego do gospodarstwa. Przedstawiono ją na przykładzie analizy kosztów serwisowania dwóch ciągników rolniczych różnych producentów o zbliżonych parametrach eksploatacyjnych i podobnym zakresie obsługi technicznej. Poszukiwanie odpowiedniej metody wartościowania wynika z braku możliwości dostępu potencjalnych użytkowników do informacji o kosztach serwisowania maszyn oraz z braku metody pozyskiwania informacji. Dysponowanie wiedzą o takim charakterze wpłynie na trafność podejmowanych przez rolników decyzji dotyczących zakupu nowego ciągnika rolniczego.

Słowa kluczowe: ciągnik rolniczy, serwis techniczny, metoda wartościowania
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_24.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Buchwald, Tatiana, and Żaneta Staszak. "Wartościowanie procesów planowanego serwisowania ciągników rolniczych." Nauka Przyr. Technol. 9.2 (2015): #24. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.24
APA Tatiana Buchwald, Żaneta Staszak (2015). Wartościowanie procesów planowanego serwisowania ciągników rolniczych. Nauka Przyr. Technol. 9 (2), #24 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.24
ISO 690 BUCHWALD, Tatiana, STASZAK, Żaneta. Wartościowanie procesów planowanego serwisowania ciągników rolniczych. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.2: #24. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.24
Adres do korespondencji:
Tatiana Buchwald
Instytut Inżynierii Biosystemów
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 50
60-637 Poznań
Poland
e-mail: buchwald@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 23.01.2015