Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 2 #23, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.23
Miłosz T. Walerzak, Michał Krzyżaniak, Dariusz Świerk, Piotr Urbański
Aspekty kompozycji zespołu pałacowo-ogrodowego w Otwocku Wielkim
Streszczenie.

Założenie pałacowo-ogrodowe w Otwocku Wielkim to posiadłość w województwie mazowieckim, usytuowana na południowy wschód od Warszawy. Zespół pałacowy z głównym założeniem ogrodowym na wyspie na jeziorze Rokola jest przykładem klasycznego ogrodu późnobarokowego z przełomu XVII i XVIII wieku. Głównym celem pracy była analiza kompozycji przestrzennej i powiązań widokowych założenia pałacowo-ogrodowego oraz identyfikacja nawarstwień z późniejszych przekształceń. Realizacja powyższych celów mogłaby posłużyć określeniu podstaw ochrony i kreacji krajobrazu kulturowego tego regionu oraz rewaloryzacji samego obiektu pałacowo-ogrodowego w Otwocku Wielkim. Z badań terenowych i analiz kartograficznych materiałów archiwalnych wynika, że posiadłość zachowała liczne elementy ogrodu regularnego w obrębie ogrodu na wyspie. Ponadto nadal czytelne są nawarstwienia późniejszych przekształceń oraz efekty rewaloryzacji z czasu po 1945 roku. W kompozycji zauważono proste związki miarowe oparte na module, który stanowi szerokość frontowej fasady pałacu. Ważniejsze punkty węzłowe kompozycji znajdowały się w miejscu ryzalitu frontu pałacu, w miejscu fontanny w salonie ogrodowym oraz na skrzyżowaniach głównych dróg. Modyfikacje odcinków modułu wyznaczające długości i szerokości elementów kompozycji zmieniały się w stosunku 1 : 2. Główne elementy przestrzenne wyznaczono zgodnie z proporcją złotego podziału. W świetle przeprowadzonych badań i analiz należy stwierdzić, iż istnieje możliwość całkowitego przywrócenia pierwotnego układu przestrzennego założenia na wyspie.

Słowa kluczowe: ogród barokowy, analiza kompozycji, związki miarowe, powiązania widokowe
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_23.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Walerzak, Miłosz T., et al. "Aspekty kompozycji zespołu pałacowo-ogrodowego w Otwocku Wielkim." Nauka Przyr. Technol. 9.2 (2015): #23. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.23
APA Miłosz T. Walerzak, Michał Krzyżaniak, Dariusz Świerk, Piotr Urbański (2015). Aspekty kompozycji zespołu pałacowo-ogrodowego w Otwocku Wielkim. Nauka Przyr. Technol. 9 (2), #23 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.23
ISO 690 WALERZAK, Miłosz T., et al. Aspekty kompozycji zespołu pałacowo-ogrodowego w Otwocku Wielkim. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.2: #23. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.23
Adres do korespondencji:
Miłosz T. Walerzak
Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: miloszwalerzak@op.pl
Zaakceptowano do druku: 19.01.2015