Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 2 #21, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.21
Krystyna Zarzecka, Marek Gugała
Efekty ekonomiczne różnych sposobów odchwaszczania ziemniaka
Streszczenie.

Wyniki badań oparto na doświadczeniach polowych przeprowadzonych w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Zawady w latach 2008-2010. Celem pracy była ocena opłacalności różnych sposobów odchwaszczania ziemniaka. Doświadczenie obejmowało pięć sposobów odchwaszczania: pielęgnację mechaniczną oraz cztery rodzaje pielęgnacji mechaniczno-chemicznej z użyciem herbicydów i ich mieszanin: Command 480 EC, Command 480 EC + Afalon Dyspersyjny 450 SC, Stomp 400 SC, Stomp 400 SC + Afalon Dyspersyjny 450 SC. Do oceny ekonomicznej wykorzystano metodę opartą na nadwyżce bezpośredniej. Zabiegi mechaniczno-che­miczne z użyciem herbicydów i ich mieszanin zwiększyły plon bulw średnio o 39,6% w porównaniu z obiektem kontrolnym. Nadwyżka bezpośrednia wynosiła od 1221,1 zł na obiekcie kontrolnym do 8993,8 zł na obiekcie, na którym zastosowano mieszaninę herbicydów Command 480 EC + Afalon Dyspersyjny 450 SC.

Słowa kluczowe: ziemniak, sposoby odchwaszczania, herbicydy, nadwyżka bezpośrednia
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_21.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zarzecka, Krystyna, and Marek Gugała. "Efekty ekonomiczne różnych sposobów odchwaszczania ziemniaka." Nauka Przyr. Technol. 9.2 (2015): #21. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.21
APA Krystyna Zarzecka, Marek Gugała (2015). Efekty ekonomiczne różnych sposobów odchwaszczania ziemniaka. Nauka Przyr. Technol. 9 (2), #21 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.21
ISO 690 ZARZECKA, Krystyna, GUGAłA, Marek. Efekty ekonomiczne różnych sposobów odchwaszczania ziemniaka. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.2: #21. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.21
Adres do korespondencji:
Krystyna Zarzecka
Katedra Agrotechnologii
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Prusa 14
08-110 Siedlce
Poland
e-mail: kzarzecka@uph.edu.pl
Zaakceptowano do druku: 1.05.2014