Dorota">

Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 2 #19, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.19
Agnieszka Pilarska, Agnieszka Wolna-Maruwka, Tomasz Piechota, Krzysztof Pilarski, Magdalena Szymańska, Dorota Wolicka
Wstępne badania pulpy pofermentacyjnej z biogazowni oraz jej kompostów jako potencjalnych nawozów organicznych
Streszczenie.

Wytwarzanie biogazu na bazie materiałów organicznych jest związane z wytwarzaniem znacznej ilości tzw. pulpy pofermentacyjnej. Jej zagospodarowanie nastręcza wiele problemów, głównie ekonomicznych, które wynikają m.in. z małej zawartości suchej masy (ok. 8-12%) oraz zmiennego składu chemicznego, uzależnionego od rodzaju substratu użytego do procesu fermentacji. Korzystnym rozwiązaniem dla zagospodarowania pofermentu jest jego uznanie za środek poprawiający właściwości fizyczne, chemiczne lub biologiczne gleby Jednakże wykorzystanie tego materiału w charakterze nawozu powinno być poprzedzone kompleksowymi badaniami. Normy jakościowe dla omawianego produktu są ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Rozporządzenie..., 2008). Poprawę jakości pulpy pofermentacyjnej (m.in. przez mineralizację, higienizację) może zapewnić jej kompostowanie. Rozwiązanie to, jako dobrze rokujące, zostało zrealizowane w niniejszej pracy. W pracy określono wartość pH, zawartość makroelementów, azotu, węgla, metali ciężkich, aktywność dehydrogenaz, fosfatazy i ureazy w poszczególnych próbach. Najwyższy poziom aktywności dehydrogenaz otrzymano w pulpie pofermentacyjnej z osadem ściekowym, która w porównaniu z innymi poddanymi badaniom materiałami charakteryzowała się dużą zawartością azotu i węgla organicznego. Korzystne rezultaty zarejestrowano również w przypadku pulpy i kompostu wytworzonych na bazie gnojowicy – bez dodatków organicznych.

Słowa kluczowe: gnojowica, pulpa pofermentacyjna, kompost, właściwości chemiczne pofermentu i kompostów, aktywność enzymatyczna
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
https://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_19.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pilarska, Agnieszka, et al. "Wstępne badania pulpy pofermentacyjnej z biogazowni oraz jej kompostów jako potencjalnych nawozów organicznych." Nauka Przyr. Technol. 9.2 (2015): #19. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.19
APA Agnieszka Pilarska1, Agnieszka Wolna-Maruwka2, Tomasz Piechota3, Krzysztof Pilarski4, Magdalena Szymańska5, Dorota Wolicka6 (2015). Wstępne badania pulpy pofermentacyjnej z biogazowni oraz jej kompostów jako potencjalnych nawozów organicznych. Nauka Przyr. Technol. 9 (2), #19 https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.19
ISO 690 PILARSKA, Agnieszka, et al. Wstępne badania pulpy pofermentacyjnej z biogazowni oraz jej kompostów jako potencjalnych nawozów organicznych. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.2: #19. https://doi.org/10.17306/J.NPT.2015.2.19
Adres do korespondencji:
Agnieszka Pilarska
Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: pilarska@up. poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 29.12.2014