Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 1, #13 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.13
Elżbieta Kozik, Ewelina Wojciechowska, Anna Golcz, Elżbieta Mieloszyk
Zawartość wybranych mikroskładników w liściach sałaty (Lactuca sativa L. var. capitata L.) w zależności od poziomu i postaci zastosowanego żelaza
Streszczenie.

W doświadczeniach z sałatą (Lactuca sativa L. var. capitata L.) odmiany ‘Sunny’ określono wpływ mineralnych i chelatowych związków żelaza, zastosowanych w różnych dawkach, na zawartość w jej liściach cynku, manganu i miedzi. Rośliny uprawiano wiosną i jesienią w podłożu organicznym. Zawartość mikroskładników oznaczono metodą ASA po mineralizacji na mokro w mieszaninie kwasu azotowego i nadchlorowego w stosunku objętościowym 3:1. Wykazano, że istotnie więcej cynku i manganu oraz mniej miedzi zawierały rośliny żywione żelazem w postaci mineralnej (FeSO4·7H2O, Fe2(SO4)3·H2O) niż w postaci chelatów (FeDTPA, FeEDDHMA, FeIDHA, FeEDTA + DTPA). Niezależnie od źródła żelaza, zwiększenie zawartości składnika w podłożu wpływało na zmniejszenie średniej zawartości cynku i manganu oraz zwiększenie zawartości miedzi w roślinach. Po zastosowaniu żelaza w postaci mineralnej w całym zakresie dawkowania zawartość cynku, manganu i miedzi w sałacie nie różniła się istotnie od uzyskanej w kombinacji kontrolnej.

Słowa kluczowe: sałata, siarczany żelaza, chelaty żelaza, cynk, mangan, miedź
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt1/art_13.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.13

Zapis do cytowania:

MLA Kozik, Elżbieta, et al. "Zawartość wybranych mikroskładników w liściach sałaty (Lactuca sativa L. var. capitata L.) w zależności od poziomu i postaci zastosowanego żelaza." Nauka Przyr. Technol. 9.1 (2015): #13. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.13
APA Elżbieta Kozik, Ewelina Wojciechowska, Anna Golcz, Elżbieta Mieloszyk (2015). Zawartość wybranych mikroskładników w liściach sałaty (Lactuca sativa L. var. capitata L.) w zależności od poziomu i postaci zastosowanego żelaza. Nauka Przyr. Technol. 9 (1), #13 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.13
ISO 690 KOZIK, Elżbieta, et al. Zawartość wybranych mikroskładników w liściach sałaty (Lactuca sativa L. var. capitata L.) w zależności od poziomu i postaci zastosowanego żelaza. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.1: #13. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.13
Adres do korespondencji:
Elżbieta Kozik
Katedra Żywienia Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Zgorzelecka 4
60-198 Poznań
Poland
e-mail: kozik@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 24.10.2014