Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2015 tom 9 zeszyt 1, #1 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.1
Zbigniew Jarosz
Wpływ zróżnicowanych dawek krzemu i manganu na wielkość oraz skład chemiczny główek sałaty
Streszczenie.

W licznych badaniach potwierdzono pozytywny wpływ stosowania krzemu w uprawie, chociaż doniesienia dotyczące oddziaływania tego pierwiastka na skład chemiczny roślin są rozbieżne. Niejednoznaczne są również wyniki badań dotyczących wpływu stosowania krzemu na pobieranie manganu, który w nadmiarze może być silnie toksyczny dla roślin. Badania przeprowadzone w latach 2009-2010 miały na celu określenie wpływu dokorzeniowego stosowania krzemu (0, 250, 500 lub 750 mg·dm-3) i manganu (5,2 lub 52,0 mg·dm-3) na wielkość i skład chemiczny główek sałaty odmiany ‘Omega F1’ uprawianej w szklarni. Dwuczynnikowe doświadczenie przeprowadzono w układzie kompletnie zrandomizowanym. Rośliny uprawiano w doniczkach o pojemności 2 dm3 napełnionych podłożem torfowym o pH 6,5. W badaniach odnotowano istotnie większą masę główek oraz większą zawartość suchej masy u roślin żywionych krzemem w dawce 250 mg·dm-3 w porównaniu z obiektami kontrolnymi, w których nie stosowano krzemu. W ocenie niezależnej od stosowania krzemu wykazano istotny wzrost masy jednostkowej główek sałaty nawożonej manganem w dawce 52,0 mg·dm-3 w porównaniu z obiektami nawożonymi dawką 5,2 mg·dm-3. Sałata żywiona krzemem w ilości 750 mg·dm-3 zawierała istotnie więcej fosforu i potasu oraz mniej manganu w porównaniu z roślinami kontrolnymi, w których uprawie nie stosowano tego pierwiastka.

Słowa kluczowe: Si, Mn, sucha masa, kwas L-askorbinowy, makroelementy, mikroelementy
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom9/zeszyt1/art_1.pdf

DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.1

Zapis do cytowania:

MLA Jarosz, Zbigniew. "Wpływ zróżnicowanych dawek krzemu i manganu na wielkość oraz skład chemiczny główek sałaty." Nauka Przyr. Technol. 9.1 (2015): #1. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.1
APA Zbigniew Jarosz (2015). Wpływ zróżnicowanych dawek krzemu i manganu na wielkość oraz skład chemiczny główek sałaty. Nauka Przyr. Technol. 9 (1), #1 DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.1
ISO 690 JAROSZ, Zbigniew. Wpływ zróżnicowanych dawek krzemu i manganu na wielkość oraz skład chemiczny główek sałaty. Nauka Przyr. Technol., 2015, 9.1: #1. DOI: 10.17306/J.NPT.2015.1.1
Adres do korespondencji:
Zbigniew Jarosz
Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Leszczyńskiego 58
20-068 Lublin
Poland
e-mail: zbigniew.jarosz@up.lublin.pl
Zaakceptowano do druku: 3.09.2014