Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Piotr Czuchaj, Joanna Grzesiek
Wzrost i kwitnienie łubinu trwałego (Lupinus polyphyllus Lindl.) w zależności od rodzaju podłoża
Streszczenie.

Badania obejmowały wpływ rodzaju podłoża na wzrost i kwitnienie łubinu trwałego (Lupinus polyphyllus Lindl.) ‘Gallery Blue Shades’. Rośliny uprawiano w doniczkach o pojemności 1 dm3 w torfie wysokim odkwaszonym do pH 6,0, mieszance torfu wysokiego z glebą mineralną (ogrodową) w proporcji 1:1 oraz w glebie mineralnej. Wpływ rodzaju podłoża na wzrost łubinu trwałego ‘Gallery Blue Shades’ obserwowano we wszystkich badanych parametrach: w wysokości piętra liści, w szerokości roślin oraz największy w liczbie liści. Najwyższe rośliny, najszersze oraz z największą liczbą liści odnotowano w uprawie w torfie. Najszybciej zakwitły rośliny, które rosły w mieszance ziemi ogrodowej i torfu w proporcji 1:1, a najpóźniej – te, które rosły w torfie odkwaszonym. Wystąpiła również różnica w długości kwiatostanu zarówno na początku, jak i na końcu kwitnienia. Najdłuższe kwiatostany stwierdzono u roślin uprawianych w ziemi ogrodowej, a najkrótsze – w torfie.

Słowa kluczowe: byliny, Lupinus polyphyllus ‘Gallery Blue Shades’, torf wysoki, torf wysoki + gleba mineralna, gleba mineralna, uprawa w doniczkach
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt4/art_60.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Czuchaj, Piotr, and Joanna Grzesiek. "Wzrost i kwitnienie łubinu trwałego (Lupinus polyphyllus Lindl.) w zależności od rodzaju podłoża." Nauka Przyr. Technol. 8.4 (2014): #60.
APA Piotr Czuchaj, Joanna Grzesiek (2014). Wzrost i kwitnienie łubinu trwałego (Lupinus polyphyllus Lindl.) w zależności od rodzaju podłoża. Nauka Przyr. Technol. 8 (4), #60
ISO 690 CZUCHAJ, Piotr, GRZESIEK, Joanna. Wzrost i kwitnienie łubinu trwałego (Lupinus polyphyllus Lindl.) w zależności od rodzaju podłoża. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.4: #60.
Adres do korespondencji:
Piotr Czuchaj
Katedra Roślin Ozdobnych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Poland
e-mail: pczuchaj@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 3.09.2014