Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Karol Plesiński, Anna Jadach, Wiktoria Laszek, Artur Radecki-Pawlik
Zmiany warunków hydrodynamicznych w rejonie bystrza o zwiększonej szorstkości na rzece Rabie w Karpatach
Streszczenie.

W pracy przedstawiono analizę rozkładu parametrów hydrodynamicznych w rejonie bystrza o zwiększonej szorstkości. W celu określenia zmian warunków hydrodynamicznych wykonano pomiary prędkości wody w strefie oddziaływania bystrza (stanowisko dolne i górne), a także na płycie spadowej budowli na rzece Rabie w miejscowości Rabka-Zaryte. Na podstawie zmierzonych wartości prędkości przepływającej wody obliczono parametry hydrodynamiczne, takie jak prędkości styczne, prędkości średnie i dynamiczne, liczbę Froude’a i Reynoldsa. Dzięki uzyskanym danym udało się określić warunki redukcji energii wody przepływającej w rejonie bystrza.

Słowa kluczowe: bystrze o zwiększonej szorstkości, parametry hydrauliczne, prędkość wody, rzeka górska
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt4/art_57.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Plesiński, Karol, et al. "Zmiany warunków hydrodynamicznych w rejonie bystrza o zwiększonej szorstkości na rzece Rabie w Karpatach." Nauka Przyr. Technol. 8.4 (2014): #57.
APA Karol Plesiński, Anna Jadach, Wiktoria Laszek, Artur Radecki-Pawlik (2014). Zmiany warunków hydrodynamicznych w rejonie bystrza o zwiększonej szorstkości na rzece Rabie w Karpatach. Nauka Przyr. Technol. 8 (4), #57
ISO 690 PLESIńSKI, Karol, et al. Zmiany warunków hydrodynamicznych w rejonie bystrza o zwiększonej szorstkości na rzece Rabie w Karpatach. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.4: #57.
Adres do korespondencji:
Karol Plesiński
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 24/28
30-059 Kraków
Poland
e-mail: k.plesinski@ur.krakow.pl
Zaakceptowano do druku: 28.08.2014