Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Przemysław Frankowski, Janina Zbierska
Możliwości odbudowy zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym Wielkopolski
Streszczenie.

W pracy przedstawiono możliwości zwiększenia retencji wody w krajobrazie rolniczym przez odtworzenie małych śródpolnych zbiorników wodnych, z zapewnieniem ich dobrego potencjał hydromorfologicznego. W latach 1999-2000 odbudowano dwa polodowcowe zbiorniki wodne, położone w pobliżu wsi Nienawiszcz, na terenie gminy Rogoźno w Wielkopolsce. Zbiorniki zostały odtworzone na nieużytkach wypełnionych osadami, które otaczają tereny użytkowane rolniczo. Obudowane zbiorniki mają możliwość zmagazynowania łącznie 15 800 m³ wody, w tym 2500 m³ – zbiornik nr I i 13 300 m³ – zbiornik nr II. Wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu i uwarunkowań glebowo-gruntowych oraz regulowanie odpływu ze zbiornika nr II za pomocą mnicha umożliwiło utrzymywanie stałego poziomu wody w zbiornikach, mimo zmiennych warunków meteorologicznych. Działania techniczne i biologiczne zastosowane na etapie prac ziemnych pozwoliły na zapewnienie dobrego stanu hydromorfologicznego odbudowanych zbiorników śródpolnych.

Słowa kluczowe: zbiorniki śródpolne, krajobraz rolniczy, mała retencja, stan hydromorfologiczny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt4/art_56.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Frankowski, Przemysław, and Janina Zbierska. "Możliwości odbudowy zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym Wielkopolski." Nauka Przyr. Technol. 8.4 (2014): #56.
APA Przemysław Frankowski1, Janina Zbierska2 (2014). Możliwości odbudowy zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym Wielkopolski. Nauka Przyr. Technol. 8 (4), #56
ISO 690 FRANKOWSKI, Przemysław, ZBIERSKA, Janina. Możliwości odbudowy zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym Wielkopolski. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.4: #56.
Adres do korespondencji:
Przemysław Frankowski
ul. Podolska 10
60-615 Poznań
e-mail: p_frankowski@afirma. com.pl
Zaakceptowano do druku: 26.08.2014