Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Sławomir Szałata, Jolanta Komisarek
Właściwości morfologiczne gleb płowych zaciekowych spiaszczonych z obszaru środkowej Wielkopolski
Streszczenie.

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące charakterystyki podtypu gleb płowych zaciekowych spiaszczonych. Gleby te odpowiadają Arenic albeluvisols lub Arenic glossudalfs w innych klasyfikacjach gleboznawczych (Keys... 2006, World reference... 2006). W Polsce typ gleb płowych zaciekowych został wydzielony dopiero w ostatnim wydaniu „Systematyki gleb Polski” (Systematyka... 2011) i do tej pory mało znana jest jeszcze morfologia tych gleb. Badania prowadzono na terenach uprawnych środkowej Wielkopolski. Analizowane gleby mają poziomy diagnostyczne: ochric, luvic, glossic i argic. Są one odwapnione, średnio do głębokości około 118 cm, i spiaszczone, średnio do głębokości 60 cm. Poniżej poziomów Ap i Et zalegają gliny piaszczyste i gliny lekkie budujące poziomy zaciekowe i iluwialne (B/E, Bt). Zróżnicowanie w uziarnieniu i głębokie spiaszczenie powoduje silne zróżnicowanie we właściwościach omawianych gleb. Poziomy zaciekowe, leżące pod warstwami spiaszczonymi, wykazują silne zagęszczenie: 1,68-1,80 g/cm3. Zbita konsystencja oraz struktura masywna i gruba foremnowielościenna stwarzają warunki dla okresowej stagnacji wód opadowych perkolujących przez profil glebowy. W okresach bezdeszczowych poziomy spiaszczone silnie przesychają. Budowa profili glebowych i określone właściwości omawianych gleb często powodują trudności w uprawie i gorsze plonowanie roślin.

Słowa kluczowe: poziom glossic, gleby płowe zaciekowe spiaszczone, morfologia gleb
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt4/art_55.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szałata, Sławomir, and Jolanta Komisarek. "Właściwości morfologiczne gleb płowych zaciekowych spiaszczonych z obszaru środkowej Wielkopolski." Nauka Przyr. Technol. 8.4 (2014): #55.
APA Sławomir Szałata, Jolanta Komisarek (2014). Właściwości morfologiczne gleb płowych zaciekowych spiaszczonych z obszaru środkowej Wielkopolski. Nauka Przyr. Technol. 8 (4), #55
ISO 690 SZAłATA, Sławomir, KOMISAREK, Jolanta. Właściwości morfologiczne gleb płowych zaciekowych spiaszczonych z obszaru środkowej Wielkopolski. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.4: #55.
Adres do korespondencji:
Sławomir Szałata
Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94
60-649 Poznań
Poland
e-mail: slawomir.szalata@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 5.08.2014