Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Jolanta Kanclerz, Sadżide Murat-Błażejewska, Ewelina Goszczurna
Możliwości turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania Jeziora Dormowskiego i terenów przyległych
Streszczenie.

W pracy przedstawiono możliwości turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania Jeziora Dormowskiego i terenów do niego przyległych. Jezioro Dormowskie o powierzchni 24,15 ha jest położone w zlewni Strugi Dormowskiej w zachodniej części województwa wielkopolskiego (gmina Międzychód). Dla jeziora i zlewni bezpośredniej wykonano waloryzację i ocenę przyrodniczą (metodą bonitacji punktowej) na potrzeby turystyki i rekreacji. Ocena wykazała, że Jezioro Dormowskie jest atrakcyjnym turystycznie obiektem ze względu na urozmaiconą linię brzegową, dobry stan wód, obecność roślinności wodnej w strefie brzegowej i wyniesienie w postaci wyspy. W północno-zachodniej części jeziora zaplanowano dwa kąpieliska wraz z plażą trawiastą i wypożyczalnią sprzętu oraz kemping i pole namiotowe oddalone około 150 m od plaży. W północno-wschodniej części zaprojektowano wieżę widokową wraz z parkingiem i małą gastronomią, a na wyspie zaplanowano plażę trawiastą i miejsce pod ognisko wraz z ławkami i koszami na śmieci. Wokół jeziora zaplanowano trasę rowerową o długości 3,3 km.

Słowa kluczowe: Jezioro Dormowskie, waloryzacja, koncepcja zagospodarowania terenu
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt4/art_47.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kanclerz, Jolanta, et al. "Możliwości turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania Jeziora Dormowskiego i terenów przyległych." Nauka Przyr. Technol. 8.4 (2014): #47.
APA Jolanta Kanclerz, Sadżide Murat-Błażejewska, Ewelina Goszczurna (2014). Możliwości turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania Jeziora Dormowskiego i terenów przyległych. Nauka Przyr. Technol. 8 (4), #47
ISO 690 KANCLERZ, Jolanta, MURAT-BłAżEJEWSKA, Sadżide, GOSZCZURNA, Ewelina. Możliwości turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania Jeziora Dormowskiego i terenów przyległych. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.4: #47.
Adres do korespondencji:
Jolanta Kanclerz
Instytut Melioracji
Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94
60-649 Poznań
Poland
e-mail: jkanclerz@up.poznan.p
Zaakceptowano do druku: 18.06.2014