Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Arkadiusz Bartczak, Ryszard Glazik, Sebastian Tyszkowski
Identyfikacja i ocena intensywności okresów suchych we wschodniej części Kujaw
Streszczenie.

Głównym celem artykułu była identyfikacja susz atmosferycznych i niżówek rzecznych oraz ocena ich intensywności na obszarze wschodniej części Kujaw. Do oceny susz atmosferycznych wykorzystano indeks standaryzowanego opadu (SPI). Analizy wykonano na podstawie danych z pięciu stacji opadowych: Izbica Kujawska, Chodecz, Duninów, Baruchowo i Gostynin. Z kolei niżówki rzeczne opisano parametrami takimi, jak: czas trwania, przepływ średni, przepływ minimalny oraz objętość niedoboru wody. Ocenę okresów niżówkowych przeprowadzono dla rzek: Zgłowiączka, Noteć Górna i Tążyna. Okres analiz obejmował wielolecie 1951-2010. Na badanym obszarze wyróżniono trzy charakterystyczne okresy, w których wystąpiły susze atmosferyczne o różnej intensywności oraz długotrwałe i głębokie niżówki rzeczne: 1) 1951-1959, 2) 1982-1994, 3) 2001-2008. Niżówki rzeczne powiązano z fluktuacjami, a także krótkookresowymi statystycznie istotnymi tendencjami malejącymi opadów. Najintensywniejsza susza atmosferyczna i hydrologiczna w badanym wieloleciu na obszarze wschodniej części Kujaw została odnotowana w latach 1989-1994. Na badanych ciekach pojawiły się najdłużej trwające niżówki (ponad 200 dni), w czasie których wystąpiły najniższe przepływy w rzekach odwadniających wschodnią część Kujaw. Również deficyt wody, jaki wystąpił podczas trwania tej suszy, był największy.

Słowa kluczowe: susze meteorologiczne, niżówki rzeczne, SPI, transformacja Boxa-Coxa, trend kroczący, Kujawy wschodnie
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt4/art_46.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bartczak, Arkadiusz, et al. "Identyfikacja i ocena intensywności okresów suchych we wschodniej części Kujaw." Nauka Przyr. Technol. 8.4 (2014): #46.
APA Arkadiusz Bartczak1, Ryszard Glazik2, Sebastian Tyszkowski1 (2014). Identyfikacja i ocena intensywności okresów suchych we wschodniej części Kujaw. Nauka Przyr. Technol. 8 (4), #46
ISO 690 BARTCZAK, Arkadiusz, GLAZIK, Ryszard, TYSZKOWSKI, Sebastian. Identyfikacja i ocena intensywności okresów suchych we wschodniej części Kujaw. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.4: #46.
Adres do korespondencji:
Arkadiusz Bartczak
Arkadiusz Bartczak
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w Toruniu
ul. Kopernika 19
87-100 Toruń
Poland
e-mail: arekbartczak@gazeta.pl
Zaakceptowano do druku: 18.06.2014