Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2014 Tom 8 Zeszyt 4

Recenzenci - 2014


Spis treści:

2014 Tom 8 Zeszyt 4, 44
w języku pl 
Marcin K. Dyderski, Anna K. Gdula, Dorota Wrońska-Pilarek
Rośliny naczyniowe nowo utworzonych użytków ekologicznych „Bogdanka I” i „Bogdanka II” w Poznaniu
2014 Tom 8 Zeszyt 4, 45
w języku pl 
Zbigniew Podkówka, Witold Podkówka
Porównanie metod szacowania wydajności metanu z kiszonek z całych roślin kukurydzy
2014 Tom 8 Zeszyt 4, 46
w języku pl 
Arkadiusz Bartczak, Ryszard Glazik, Sebastian Tyszkowski
Identyfikacja i ocena intensywności okresów suchych we wschodniej części Kujaw
2014 Tom 8 Zeszyt 4, 47
w języku pl 
Jolanta Kanclerz, Sadżide Murat-Błażejewska, Ewelina Goszczurna
Możliwości turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania Jeziora Dormowskiego i terenów przyległych
2014 Tom 8 Zeszyt 4, 48
w języku pl 
Ewa Wąsik, Krzysztof Chmielowski
Wpływ ułożenia warstwy węgla aktywnego na sprawność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków bytowych na pionowych filtrach piaskowo-węglowych
2014 Tom 8 Zeszyt 4, 49
w języku pl 
Anna Iwaniak, Dariusz Pasemko, Małgorzata Darewicz, Monika Protasiewicz
Hydroliza enzymatyczna in silico wybranych sekwencji białek mięsa kurczaka w aspekcie pozyskiwania peptydów biologicznie aktywnych
2014 Tom 8 Zeszyt 4, 50
w języku pl 
Monika Henschke, Piotr Czuchaj, Stanisława Szczepaniak
Wpływ regulatorów wzrostu na wzrost mieszańców ciemiernika wschodniego (Helleborus orientalis Lam.)
2014 Tom 8 Zeszyt 4, 51
w języku pl 
Dorota Derewiaka, Michał Paliwoda, Dorota Zaręba
Wpływ przechowywania na profil związków lotnych wybranych gatunków orzechów
2014 Tom 8 Zeszyt 4, 52
w języku en 
Mariusz Rudy, Katarzyna Róg, Marian Gil, Elżbieta Głodek
Spożycie ryb i przetworów rybnych w zależności od płci konsumentów z województwa podkarpackiego
2014 Tom 8 Zeszyt 4, 53
w języku pl 
Bożena Danyluk, Agnieszka Bilska, Piotr Kirklo
Wpływ sposobu chłodzenia na jakość mikrobiologiczną surowców przeznaczonych do produkcji żywności wygodnej
2014 Tom 8 Zeszyt 4, 54
w języku pl 
Jolanta Kanclerz, Joanna Wicher-Dysarz, Tomasz Dysarz, Mariusz Sojka, Żaneta Dwornikowska
Wpływ zbiornika Stare Miasto na jakość wody rzeki Powy
2014 Tom 8 Zeszyt 4, 55
w języku pl 
Sławomir Szałata, Jolanta Komisarek
Właściwości morfologiczne gleb płowych zaciekowych spiaszczonych z obszaru środkowej Wielkopolski
2014 Tom 8 Zeszyt 4, 56
w języku pl 
Przemysław Frankowski, Janina Zbierska
Możliwości odbudowy zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym Wielkopolski
2014 Tom 8 Zeszyt 4, 57
w języku pl 
Karol Plesiński, Anna Jadach, Wiktoria Laszek, Artur Radecki-Pawlik
Zmiany warunków hydrodynamicznych w rejonie bystrza o zwiększonej szorstkości na rzece Rabie w Karpatach
2014 Tom 8 Zeszyt 4, 58
w języku pl 
Dominik Kmiecik, Anna Gramza-Michałowska, Józef Korczak
Ocena jakości mrożonych ziemniaczanych produktów smażonych dostępnych na polskim rynku
2014 Tom 8 Zeszyt 4, 59
w języku pl 
Mateusz Hämmerling, Michał Wierzbicki, Natalia Walczak, Paweł Zawadzki, Robert Mazur
Badania zmian geometrii wybojów lokalnych poniżej progów stabilizujących na rzece Warcie
2014 Tom 8 Zeszyt 4, 60
w języku pl 
Piotr Czuchaj, Joanna Grzesiek
Wzrost i kwitnienie łubinu trwałego (Lupinus polyphyllus Lindl.) w zależności od rodzaju podłoża

Znaleziono 17 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml