Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Roman Niżnikowski, Artur Oprządek, Marcin Świątek, Grzegorz Czub, Krzysztof Głowacz, Magdalena Ślęzak
Ocena wartości rzeźnej i mięsnej jagniąt rasy berrichon du cher utrzymywanych w warunkach chowu alkierzowego
Streszczenie.

Dwuletnimi badaniami objęto 39 jagniąt (16 maciorek i 23 tryczki) rasy berrichon du cher utrzymywanych w owczarni Grotkowo należącej do Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego Żydowo, pochodzących z urodzeń pojedynczych (28 szt.) i bliźniaczych (11 szt.), które rodziły się w okresie od stycznia do końca lutego każdego roku. Stosowano żywienie do woli z zastosowaniem mieszanki TMR. Zwierzęta zostały ubite przy masie ciała około 40 kg. Oszacowano wartość rzeźną oraz jakość ich tusz i mięsa mld. Stwierdzono lepsze wyniki oceny systemem EUROP w zakresie umięśnienia i konsystencji tłuszczu oraz gorsze w przypadku barwy tłuszczu u maciorek niż u tryczków. Poziom otłuszczenia tusz był wyższy u maciorek niż u tryczków. Wartość rzeźna, pomiary i skład wyrębów podstawowych tuszy oraz skład chemiczny mięsa mld jagniąt pochodzących z urodzeń pojedynczych i bliźniaczych były wyrównane, z wyjątkiem poziomu kwasu tłuszczowego C22:5n3, który okazał się wyższy u bliźniąt. Uzyskane wyniki wykazały generalnie bardzo dobrą jakość tusz i mięsa jagniąt rasy berrichon du cher, co pokazało, że istnieje możliwość produkcji wysokiej jakości jagniąt rzeźnych z zastosowaniem żywienia mieszanką TMR systemem do woli.

Słowa kluczowe: owce, cechy rzeźne, jakość mięsa, profil kwasów tłuszczowych
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt3/art_40.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Niżnikowski, Roman, et al. "Ocena wartości rzeźnej i mięsnej jagniąt rasy berrichon du cher utrzymywanych w warunkach chowu alkierzowego." Nauka Przyr. Technol. 8.3 (2014): #40.
APA Roman Niżnikowski1, Artur Oprządek2, Marcin Świątek1, Grzegorz Czub1, Krzysztof Głowacz1, Magdalena Ślęzak1 (2014). Ocena wartości rzeźnej i mięsnej jagniąt rasy berrichon du cher utrzymywanych w warunkach chowu alkierzowego. Nauka Przyr. Technol. 8 (3), #40
ISO 690 NIżNIKOWSKI, Roman, et al. Ocena wartości rzeźnej i mięsnej jagniąt rasy berrichon du cher utrzymywanych w warunkach chowu alkierzowego. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.3: #40.
Adres do korespondencji:
Roman Niżnikowski
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: roman_niznikowski@sggw.pl
Zaakceptowano do druku: 19.05.2014