Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Andrzej Kruczek
Skład chemiczny sorga cukrowego w zależności od terminu siewu, obsady roślin i rozstawy rzędów
Streszczenie.

Celem badań było określenie zawartości i pobrania składników mineralnych oraz zawartości związków organicznych w biomasie sorga cukrowego w zależności od terminu siewu, obsady roślin i rozstawy rzędów. Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2008-2010 w Zakładzie Doświadczalnym w Swadzimiu koło Poznania. Wykazano, że zawartość składników mineralnych i związków organicznych w sorgu cukrowym była niezależna od terminu siewu, obsady roślin i odległości pomiędzy rzędami. Akumulacja Nog, P, K, Ca i Mg zwiększała się wraz ze wzrostem gęstości siewu oraz zmniejszaniem rozstawy rzędów. Pobieranie składników mineralnych zwiększało się wraz ze zmniejszaniem obsady roślin i szerokości międzyrzędzi.

Słowa kluczowe: sorgo cukrowe, termin siewu, gęstość siewu, rozstawa rzędów, skład chemiczny
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt3/art_39.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kruczek, Andrzej. "Skład chemiczny sorga cukrowego w zależności od terminu siewu, obsady roślin i rozstawy rzędów." Nauka Przyr. Technol. 8.3 (2014): #39.
APA Andrzej Kruczek (2014). Skład chemiczny sorga cukrowego w zależności od terminu siewu, obsady roślin i rozstawy rzędów. Nauka Przyr. Technol. 8 (3), #39
ISO 690 KRUCZEK, Andrzej. Skład chemiczny sorga cukrowego w zależności od terminu siewu, obsady roślin i rozstawy rzędów. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.3: #39.
Adres do korespondencji:
Andrzej Kruczek
Katedra Agronomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dojazd 11
60-632 Poznań
Poland

e-mail: kruczek@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 15.05.2014