Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Karolina Kowalczyk, Hieronim Frąckowiak, Marcin Komosa, Agata Kiełtyka-Kurc, Anna Charuta
Współzależności między masą serca, masą tuszy i wiekiem u samców sarny europejskiej (Capreolus capreolus)
Streszczenie.

Badania przeprowadzono na 83 sercach sarny w wieku od roku do dziewięciu lat. Zwierzęta podzielono na trzy grupy wiekowe: osobniki jednoroczne, osobniki dwu- i trzyletnie oraz osobniki czteroletnie i starsze. Stwierdzono, że wraz z wiekiem zwiększa się zarówno masa serca, jak i masa tuszy. Jednak średni stosunek masy serca do masy tuszy nie różni się istotnie statystyczne w poszczególnych grupach wiekowych i zawiera się w przedziale 1,13-1,24%. Świadczy to o równowadze zmian, które zachodzą w czasie życia zwierzęcia. Potwierdza ten fakt także silna korelacja (r = 0,7) pomiędzy masą serca a masą tuszy samców saren.

Słowa kluczowe: sarna, serce, tusza, wiek
PDFPełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt3/art_36.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kowalczyk, Karolina, et al. "Interrelations between the heart mass, carcass mass and age in male European roe deer (Capreolus capreolus)." Nauka Przyr. Technol. 8.3 (2014): #36.
APA Karolina Kowalczyk1, Hieronim Frąckowiak1, Marcin Komosa1, Agata Kiełtyka-Kurc1, Anna Charuta2 (2014). Interrelations between the heart mass, carcass mass and age in male European roe deer (Capreolus capreolus). Nauka Przyr. Technol. 8 (3), #36
ISO 690 KOWALCZYK, Karolina, et al. Interrelations between the heart mass, carcass mass and age in male European roe deer (Capreolus capreolus). Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.3: #36.
Adres do korespondencji:
Karolina Kowalczyk
Instytut Zoologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 71 C
60-625 Poznań
Poland
e-mail: karo.kowalczyk@o2.pl
Zaakceptowano do druku: 9.05.2014