Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Joanna Renda, Ewa Trzaskowska
Estetyka roślin ozdobnych stosowanych w nasadzeniach na terenach zieleni w okresie zimowym
Streszczenie.

Rośliny występujące w obrębie miejskich terenów zieleni powinny cechować się dobrym dostosowaniem do lokalnych warunków klimatycznych, odpornością na zanieczyszczenia środowiska, a także atrakcyjnym wyglądem w poszczególnych porach roku. Wśród roślin rosnących w Lublinie można spotkać takie, które ze względu na zachowywane owoce, owocostany, liście o atrakcyjnych kształtach lub barwach zwracają na siebie uwagę nawet pod koniec okresu zimowego. Te właśnie gatunki powinny być częściej sadzone w miastach. Ich obecność pozwoli na poprawę walorów estetycznych miejskich terenów zieleni, również w czasie zimy. Aby określić, które z cech roślin uważane są przez mieszkańców za najbardziej ozdobne w okresie zimowym, przeprowadzono badania metodą SBE. Najwyższe oceny estetyczne uzyskały zawsze zielone rośliny iglaste i rośliny liściaste o barwnych organach: pędach, korze i owocach oraz puszystych owocostanach (powojniki – Clematis sp.).

Słowa kluczowe: zieleń miejska, walory ozdobne, zima, SBE
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt3/art_35.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Renda, Joanna, and Ewa Trzaskowska. "Estetyka roślin ozdobnych stosowanych w nasadzeniach na terenach zieleni w okresie zimowym." Nauka Przyr. Technol. 8.3 (2014): #35.
APA Joanna Renda, Ewa Trzaskowska (2014). Estetyka roślin ozdobnych stosowanych w nasadzeniach na terenach zieleni w okresie zimowym. Nauka Przyr. Technol. 8 (3), #35
ISO 690 RENDA, Joanna, TRZASKOWSKA, Ewa. Estetyka roślin ozdobnych stosowanych w nasadzeniach na terenach zieleni w okresie zimowym. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.3: #35.
Adres do korespondencji:
Joanna Renda
Katedra Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
ul. Konstantynów 1 H
20-708 Lublin
Poland
e-mail: joanna.renda@kul.lublin.pl
Zaakceptowano do druku: 6.05.2014