Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Elżbieta Kozik, Małgorzata Golcz-Polaszewska, Anna Golcz, Ewelina Kuszak, Karina Kościelniak
Gleby i rośliny w parku Nadolnik w Poznaniu
Część II. Zawartość mikroskładników oraz kadmu i ołowiu w glebie i roślinach
Streszczenie.

Na obszarach aglomeracji miejskich naturalne i antropogeniczne czynniki stresowe ograniczają wzrost i rozwój roślin. Optymalna zasobność gleb i właściwe żywienie roślin zarówno makro-, jak i mikroskładnikami m.in. łagodzą skutki stresu. Badania (część II) dotyczyły określenia zasobności gleb w parku Nadolnik w Poznaniu w Fe, Mn, Zn, Cu, Cd i Pb oraz oceny ich zawartości w liściach drzew i traw. Oznaczenia chemiczne wykonano według metodyki przyjętej w opracowaniach gleboznawczych i żywienia roślin. Niezależnie od konfiguracji terenu w parku Nadolnik stwierdzono małą zasobność gleb w mikroskładniki i metale ciężkie. Liście pobrane z roślin w obniżeniu terenu zawierały więcej Fe, Zn, Cu, Cd i Pb, a mniej Mn w porównaniu z roślinami z terenu wzniesionego. Kumulacja mikroskładników była uzależniona również od analizowanego gatunku drzewa czy trawy.

Słowa kluczowe: park Nadolnik, mikroskładniki i metale ciężkie w glebie i roślinie
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt3/art_33.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kozik, Elżbieta, et al. "Gleby i rośliny w parku Nadolnik w Poznaniu
Część II. Zawartość mikroskładników oraz kadmu i ołowiu w glebie i roślinach." Nauka Przyr. Technol. 8.3 (2014): #33.
APA Elżbieta Kozik1, Małgorzata Golcz-Polaszewska2, Anna Golcz1, Ewelina Kuszak1, Karina Kościelniak1 (2014). Gleby i rośliny w parku Nadolnik w Poznaniu
Część II. Zawartość mikroskładników oraz kadmu i ołowiu w glebie i roślinach. Nauka Przyr. Technol. 8 (3), #33
ISO 690 KOZIK, Elżbieta, et al. Gleby i rośliny w parku Nadolnik w Poznaniu
Część II. Zawartość mikroskładników oraz kadmu i ołowiu w glebie i roślinach. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.3: #33.
Adres do korespondencji:
Elżbieta Kozik
Katedra Żywienia Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Zgorzelecka 4
60-198 Poznań
Poland
e-mail: kozik@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 5.06.2014