Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Anna Golcz, Elżbieta Kozik, Małgorzata Golcz-Polaszewska, Karina Kościelniak, Natalia Musił
Gleby i rośliny w parku Nadolnik w Poznaniu
Część I. Właściwości fizyczne i chemiczne gleb oraz zawartość makroskładników w roślinach
Streszczenie.

Park Nadolnik w Poznaniu (52°25'N i 16°56'E), założony w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, o urozmaiconej powierzchni, jest położony w dolinie Warty. Zaniedbany przez lata uległ zniszczeniu. Przeprowadzana jest obecnie rewaloryzacja i modernizacja tego obiektu, zatem istotne było wykonanie badań oceniających parametry fizyczne oraz stan zasobności gleb i zawartości składników w roślinach. Oznaczenia chemiczne wykonano według metodyki przyjętej w opracowaniach gleboznawczych i dotyczących żywienia roślin. Relief oraz działalność człowieka to główne czynniki modyfikujące właściwości fizyczno-chemiczne gleb w parku oraz zawartość makroskładników w roślinach. Gleby parku Nadolnik, o składzie granulometrycznym piasku, charakteryzowały się odczynem alkalicznym, znacznym wysyceniem kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze zasadowym, zawartościami makroskładników nieprzekraczającymi optymalnej zasobności gleby i niewielkim stężeniem soli. Liście z drzew rosnących w obniżeniu terenu na ogół gromadziły średnio więcej N, P, K, Ca, Mg i S niż liście z drzew znajdujących się na skarpie. Wykazano ponadto różnice gatunkowe zawartości makroskładników w liściach.

Słowa kluczowe: park Nadolnik, właściwości fizyczne gleby, makroskładniki w glebie i roślinie
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt3/art_32.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Golcz, Anna, et al. "Gleby i rośliny w parku Nadolnik w Poznaniu
Część I. Właściwości fizyczne i chemiczne gleb oraz zawartość makroskładników w roślinach." Nauka Przyr. Technol. 8.3 (2014): #32.
APA Anna Golcz1, Elżbieta Kozik1, Małgorzata Golcz-Polaszewska2, Karina Kościelniak1, Natalia Musił1 (2014). Gleby i rośliny w parku Nadolnik w Poznaniu
Część I. Właściwości fizyczne i chemiczne gleb oraz zawartość makroskładników w roślinach. Nauka Przyr. Technol. 8 (3), #32
ISO 690 GOLCZ, Anna, et al. Gleby i rośliny w parku Nadolnik w Poznaniu
Część I. Właściwości fizyczne i chemiczne gleb oraz zawartość makroskładników w roślinach. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.3: #32.
Adres do korespondencji:
Anna Golcz
Katedra Żywienia Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Zgorzelecka 4
60-198 Poznań
Poland
e-mail: ag@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 6.05.2014