Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2014 Tom 8 Zeszyt 3

Spis treści:

2014 Tom 8 Zeszyt 3, 28
w języku pl 
Arkadiusz Bartczak, Ryszard Glazik, Sebastian Tyszkowski
Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie odpływu jednostkowego w zlewni rzeki Zgłowiączki (wschodnia część Kujaw)
2014 Tom 8 Zeszyt 3, 29
w języku pl 
Aleksandra Sowinska, Małgorzata Makowska
Wykorzystanie reaktora porcjowego (SBR) w indywidualnym systemie oczyszczania ścieków
2014 Tom 8 Zeszyt 3, 30
w języku pl 
Margot Dudkiewicz
Układy wodne w założeniach ogrodowych epoki renesansu
2014 Tom 8 Zeszyt 3, 31
w języku pl 
Anna Dudzińska, Barbara Szpakowska
Weryfikacja nowej metody oceny waloryzacji krajobrazu na przykładzie wybranego fragmentu Drawskiego Parku Krajobrazowego
2014 Tom 8 Zeszyt 3, 32
w języku pl 
Anna Golcz, Elżbieta Kozik, Małgorzata Golcz-Polaszewska, Karina Kościelniak, Natalia Musił
Gleby i rośliny w parku Nadolnik w Poznaniu
Część I. Właściwości fizyczne i chemiczne gleb oraz zawartość makroskładników w roślinach
2014 Tom 8 Zeszyt 3, 33
w języku pl 
Elżbieta Kozik, Małgorzata Golcz-Polaszewska, Anna Golcz, Ewelina Kuszak, Karina Kościelniak
Gleby i rośliny w parku Nadolnik w Poznaniu
Część II. Zawartość mikroskładników oraz kadmu i ołowiu w glebie i roślinach
2014 Tom 8 Zeszyt 3, 34
w języku pl 
Bartosz Markiewicz, Tomasz Kleiber
Wpływ stosowania Tytanitu na skład chemiczny strefy korzeniowej pomidora uprawianego w wełnie mineralnej
2014 Tom 8 Zeszyt 3, 35
w języku pl 
Joanna Renda, Ewa Trzaskowska
Estetyka roślin ozdobnych stosowanych w nasadzeniach na terenach zieleni w okresie zimowym
2014 Tom 8 Zeszyt 3, 36
w języku en 
Karolina Kowalczyk, Hieronim Frąckowiak, Marcin Komosa, Agata Kiełtyka-Kurc, Anna Charuta
Współzależności między masą serca, masą tuszy i wiekiem u samców sarny europejskiej (Capreolus capreolus)
2014 Tom 8 Zeszyt 3, 37
w języku pl 
Andrzej Kruczek
Skład chemiczny sorga cukrowego w zależności od poziomu nawożenia azotem
2014 Tom 8 Zeszyt 3, 38
w języku pl 
Andrzej Kruczek
Skład chemiczny kukurydzy i sorga cukrowego uprawianych i nawożonych różnymi metodami
2014 Tom 8 Zeszyt 3, 39
w języku pl 
Andrzej Kruczek
Skład chemiczny sorga cukrowego w zależności od terminu siewu, obsady roślin i rozstawy rzędów
2014 Tom 8 Zeszyt 3, 40
w języku pl 
Roman Niżnikowski, Artur Oprządek, Marcin Świątek, Grzegorz Czub, Krzysztof Głowacz, Magdalena Ślęzak
Ocena wartości rzeźnej i mięsnej jagniąt rasy berrichon du cher utrzymywanych w warunkach chowu alkierzowego
2014 Tom 8 Zeszyt 3, 41
w języku pl 
Alicja Kawka, Bohdan Achremowicz
Owies – roślina XXI wieku.
Wykorzystanie żywieniowe i przemysłowe
2014 Tom 8 Zeszyt 3, 42
w języku pl 
Agnieszka Mocek-Płóciniak
Biologiczna rekultywacja terenów zdegradowanych po eksploatacji węgla brunatnego i rud miedzi
2014 Tom 8 Zeszyt 3, 43
w języku en 
Michał Siatkowski, Katarzyna Górczak, Idzi Siatkowski
Analiza pojedynczego doświadczenia w afinicznie rozkładalnych układach blokowych w wielu środowiskach

Znaleziono 16 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml