Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Julita Reguła, Angelika Śmidowicz
Częstość spożycia produktów spożywczych przez osoby chore na celiakię stosujące dietę bezglutenową
Streszczenie.

Celem pracy była ocena częstości spożycia grup produktów spożywczych wśród osób stosujących dietę bezglutenową. W badaniach uczestniczyło 25 osób w wieku 30,8 ±9,9 roku. Zwyczaje żywieniowe i częstość spożycia oceniono za pomocą kwestionariusza przygotowanego na potrzeby badania. Dokonano także oceny stanu odżywienia na podstawie pomiarów antropometrycznych. Analiza zebranych danych wykazała, że pacjenci z celiakią popełniają wiele błędów dietetycznych, które mogą prowadzić do niedoborów jakościowo-ilościowych. Zaobserwowano niedostateczną liczbę porcji produktów zbożowych bezglutenowych, produktów mlecznych, warzyw, owoców, ziemniaków, nasion roślin strączkowych, orzechów i nasion w odniesieniu do zaleceń piramidy zdrowego żywienia. Większość pacjentów spożywała częściej masło zamiast tłuszczów roślinnych. Częstotliwość spożywania posiłków i ich regularność były zadowalające. Wykazano, że przeważająca liczba pacjentów dojada między posiłkami. Wyniki badań sugerują, że konieczna jest edukacja żywieniowa pacjentów z celiakią.

Słowa kluczowe: produkty spożywcze, celiakia, stan odżywienia, zwyczaje żywieniowe
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt2/art_22.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Reguła, Julita, and Angelika Śmidowicz. "Częstość spożycia produktów spożywczych przez osoby chore na celiakię stosujące dietę bezglutenową." Nauka Przyr. Technol. 8.2 (2014): #22.
APA Julita Reguła, Angelika Śmidowicz (2014). Częstość spożycia produktów spożywczych przez osoby chore na celiakię stosujące dietę bezglutenową. Nauka Przyr. Technol. 8 (2), #22
ISO 690 REGUłA, Julita, ŚMIDOWICZ, Angelika. Częstość spożycia produktów spożywczych przez osoby chore na celiakię stosujące dietę bezglutenową. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.2: #22.
Adres do korespondencji:
Julita Reguła
Katedra Higieny Żywienia Człowieka
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 31/33
60-624 Poznań
Poland
e-mail: jumar@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 24.03.2014