Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Tomasz Kleiber
Wpływ manganu na plonowanie pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) uprawianego w wełnie mineralnej
Streszczenie.

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu zróżnicowanych stężeń manganu w pożywce na plonowanie pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) cvs. ‘Alboney F1’ i ‘Emotion F1’ pod kątem optymalizacji żywienia (eksperyment I) oraz pod kątem określenia progu tolerancji na ten składnik (eksperyment II). Rośliny uprawiano w wełnie mineralnej z zastosowaniem pożywki o zróżnicowanych zawartościach manganu (mg·dm-3): eksperyment I, lata 2008-2011 – kontrola (0,06), 0,3, 0,6, 1,2 (zawartości te oznaczono symbolami, odpowiednio: Mn-0, Mn-0,3, Mn-0,6, Mn-1,2), eksperyment II, rok 2012 – 2,4, 4,8, 9,6, 19,2 (zawartości te oznaczono symbolami, odpowiednio: Mn-2,4, Mn-4,8, Mn-9,6, Mn-19,2). Do fertygacji roślin stosowano pożywkę standardową o następującym składzie chemicznym (mg·dm-3): N-NH4 – 2,2, N-NO3 – 230, P – 50, K – 430, Ca – 145, Mg – 65, Cl – 35, S-SO4 – 120, Fe – 2,48, Zn – 0,50, Cu – 0,07. Wartość pH wynosiła 5,50, a EC – 3,00 mS·cm-1. Najwcześniej objawy zatrucia roślin manganem zaobserwowano w przypadku Mn-19,2 – po upływie półtora miesiąca uprawy, a w przypadku Mn-9,6 – po dwuipółmiesięcznej ekspozycji na działanie pożywki. Przy stosowaniu Mn-4,8 stwierdzono początkowe objawy zatrucia roślin manganem po 3 miesiącach. Do poziomu Mn-1,2 stwierdzono istotny wpływ manganu na plon owoców klasy I, III, IV i VI. Odmiana pomidora wpływała jedynie na średni plon klasy I i V. Największy plon handlowy owoców odmiany ‘Alboney F1’ uzyskano, stosując pożywki Mn-0,3 i Mn-0,6. W przypadku odmiany ‘Emotion F1’ plon przy Mn-0 i Mn-0,3 był istotnie mniejszy niż przy Mn-0,6. Zawartość manganuw pożywce na poziomie 1,2 mg·dm-3 jest – z punktu widzenia plonowania pomidora – nadmierna i przyczynia się do istotnego pogorszenia plonowania roślin, przy jednoczesnym braku objawów toksyczności. W zakresie stężeń nadmiernych i toksycznych (Mn 2,4–Mn-19,2) mangan istotnie oddziaływał na plon klas II-VI, a odmiana – na plon klas I, III, IV-VI.

Słowa kluczowe: stężenie hydroponiczne, plonowanie, toksyczność
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt2/art_14.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kleiber, Tomasz. "Wpływ manganu na plonowanie pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) uprawianego w wełnie mineralnej." Nauka Przyr. Technol. 8.2 (2014): #14.
APA Tomasz Kleiber (2014). Wpływ manganu na plonowanie pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) uprawianego w wełnie mineralnej. Nauka Przyr. Technol. 8 (2), #14
ISO 690 KLEIBER, Tomasz. Wpływ manganu na plonowanie pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) uprawianego w wełnie mineralnej. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.2: #14.
Adres do korespondencji:
Tomasz Kleiber
Katedra Żywienia Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Zgorzelecka 4
60-198 Poznań
Poland
e-mail: tkleiber@up.poznan.pl
Zaakceptowano do druku: 30.01.2014