Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

2014 Tom 8 Zeszyt 2

Spis treści:

2014 Tom 8 Zeszyt 2, 14
w języku pl 
Tomasz Kleiber
Wpływ manganu na plonowanie pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) uprawianego w wełnie mineralnej
2014 Tom 8 Zeszyt 2, 15
w języku en 
Klaudia Borowiak, Jagoda Fidler
Specyficzna powierzchnia liści i względna zawartość wody w liściach życicy wielokwiatowej eksponowanej na metale ciężkie w warunkach zewnętrznych
2014 Tom 8 Zeszyt 2, 16
w języku pl 
Beata Olszewska, Leszek Pływaczyk, Wojciech Łyczko, Edyta Nowicka
Kształtowanie się wód gruntowych w terenach przyległych do spiętrzenia Odry stopniem wodnym w Brzegu Dolnym
2014 Tom 8 Zeszyt 2, 17
w języku en 
Anna Dudzińska, Barbara Szpakowska
Metoda oceny krajobrazu i opracowanie stopni ochrony poszczególnych elementów przestrzeni wiejskiej Drawskiego Parku Krajobrazowego
2014 Tom 8 Zeszyt 2, 18
w języku pl 
Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Barbara Frąszczak, Agnieszka Jasińska, Tomasz Spiżewski
Porównanie plonowania owocników odmian pieczarki uprawianych w Polsce i zawartości w nich suchej masy
2014 Tom 8 Zeszyt 2, 19
w języku pl 
Bartosz Kulczyński, Barbara Groszczyk, Anna Cerba, Anna Gramza-Michałowska
Owoce goi (Lycium barbarum) jako źródło związków bioaktywnych w żywności – przegląd literatury
2014 Tom 8 Zeszyt 2, 20
w języku en 
Monika Modzelewska-Kapituła, Paweł Wróblewski
Porównanie tekstury, ubytków cieplnych i stopnia kurczliwości grillowanych steków wołowych z mięśni longissimus dorsi i semitendinosus
2014 Tom 8 Zeszyt 2, 21
w języku pl 
Roman Niżnikowski, Grzegorz Czub, Krzysztof Głowacz, Magdalena Ślęzak, Marcin Świątek
Ocena wartości rzeźnej i jakości tusz jagniąt rasy czarnogłówka pozyskiwanych w warunkach wypasu ekstensywnego na terenach górskich
2014 Tom 8 Zeszyt 2, 22
w języku pl 
Julita Reguła, Angelika Śmidowicz
Częstość spożycia produktów spożywczych przez osoby chore na celiakię stosujące dietę bezglutenową
2014 Tom 8 Zeszyt 2, 23
w języku pl 
Krzysztof Sobieralski, Marek Siwulski, Agnieszka Jasińska, Barbara Frąszczak, Tomasz Spiżewski, Iwona Sas-Golak Katedra Warzywnictwa
Porównanie plonu i zawartości suchej masy owocników odmian pieczarki dwuzarodnikowej (Agaricus bisporus (Lange) Imbach) należących do typów U1, pośredniego oraz U3
2014 Tom 8 Zeszyt 2, 24
w języku pl 
Janusz Urbański, Piotr Siwicki
Skuteczność działania zmodernizowanych urządzeń upustowych zbiornika na rzece Młynówce w Górowie Iławeckim
2014 Tom 8 Zeszyt 2, 25
w języku pl 
Roman Niżnikowski, Grzegorz Czub, Marcin Świątek, Magdalena Ślęzak, Krzysztof Głowacz
Polimorfizm genu białka prionowego PrP u maciorek i tryczków wrzosówki polskiej utrzymywanych w stadzie Doświadczalnej Fermy Owiec i Kóz Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej
2014 Tom 8 Zeszyt 2, 26
w języku pl 
Roman Niżnikowski, Krzysztof Głowacz, Grzegorz Czub, Marcin Świątek, Magdalena Ślęzak
Polimorfizm genu białka prionowego PrP u owiec żelaźnieńskich utrzymywanych w stadzie Doświadczalnej Fermy Owiec i Kóz Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Żelaznej
2014 Tom 8 Zeszyt 2, 27
w języku pl 
Piotr Szulc, Andrzej Dubas
Ekonomiczna i energetyczna ocena uproszczonych sposobów uprawy roli pod kukurydzę

Znaleziono 14 rekordów
Redakcja „Nauki Przyrody Technologii” deklaruje, że wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną

Polindex xml

DOAJ xml