Nauka Przyroda Technologie

 

Czasopismo naukowe założone przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
którego celem jest publikacja wyników badań realizowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych.

Język polski English
Szybkie wyszukiwanie:

Anna M. Salejda, Grażyna Krasnowska
Ocena wybranych wyróżników jakości oraz analiza spożycia ekologicznych przetworów mięsnych
Streszczenie.

Celem niniejszej pracy była ocena towaroznawcza i sensoryczna przetworów mięsnych produkcji ekologicznej i porównanie z przetworami mięsnymi produkcji konwencjonalnej. W pracy przedstawiono również wyniki ankiety dotyczącej spożycia ekologicznych przetworów mięsnych. Materiał badawczy stanowiły przetwory mięsne (parówki i kiełbasa biała parzona) produkcji ekologicznej oraz konwencjonalnej oferowane w sprzedaży detalicznej przez dwóch producentów. Analizowane przetwory produkcji ekologicznej zawierały mniej soli, co istotnie wpłynęło na wyniki oceny sensorycznej – zostały ocenione gorzej niż przetwory konwencjonalne. Wyniki przeprowadzonej ankiety wykazały, że respondenci najchętniej kupują ekologiczne produkty mięsne typu wędzonki i kiełbasy, zaopatrując się w nie najczęściej w supermarketach. Znają założenia produkcji ekologicznej i są w stanie zapłacić odpowiednio więcej za ekologiczne przetwory mięsne.

Słowa kluczowe: przetwory mięsne, jakość, żywność ekologiczna, konsument
PDFPełen tekst dostępny w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
http://www.npt.up-poznan.net/tom8/zeszyt1/art_7.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Salejda, Anna M., and Grażyna Krasnowska. "Ocena wybranych wyróżników jakości oraz analiza spożycia ekologicznych przetworów mięsnych." Nauka Przyr. Technol. 8.1 (2014): #7.
APA Anna M. Salejda, Grażyna Krasnowska (2014). Ocena wybranych wyróżników jakości oraz analiza spożycia ekologicznych przetworów mięsnych. Nauka Przyr. Technol. 8 (1), #7
ISO 690 SALEJDA, Anna M., KRASNOWSKA, Grażyna. Ocena wybranych wyróżników jakości oraz analiza spożycia ekologicznych przetworów mięsnych. Nauka Przyr. Technol., 2014, 8.1: #7.
Adres do korespondencji:
Anna M. Salejda
Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Chełmońskiego 37/41
51-630 Wrocław
Poland
e-mail: anna.salejda@up.wroc.pl
Zaakceptowano do druku: 18.12.2013